Warning: Creating default object from empty value in /home/natvanne/subdomains/projekt.natverkstan.net/wpmu-settings.php on line 45
Nätverkstan projekt

Projekt

Nätverkstan arbetar med en mängd olika kulturprojekt. Små och stora. Svenska och internationella. Både sådana vi tillfrågas om att genomföra och sådana vi hittar på själva.

Ordet projekt kommer av latinet. Det är samma ord som ordet “projektil”. Ett projekt beskriver en bana; har en början och ett slut. Varje projekt är unikt. Det är en engångshändelse.

I ett snabbt föränderligt arbetsliv ökar efterfrågan på projektkunskaper. Det ställs krav på flexibilitet och förändringsbenägenhet. Förmågan att arbeta i projektform är värdefull när hela havet stormar. Att arbeta i projekt är att skapa en ö av ordning i ett hav av kaos.

Projektarbete kan alltså vara framgångsrikt och effektivt. På Nätverkstan har vi emellertid värjt oss mot det enbart effektiva. Projektarbetsformen bör inte instrumentaliseras. Lika viktigt som hur man åstadkommer något, är varför det görs. Sammanhanget är avgörande. Ett projekt bör aldrig betraktas isolerat från sin kontext.

Kulturlivets projekt
Det oberoende kulturlivet är bra på projektarbete. Ofta besitter man kunskaper och kompetenser som man inte satt ord på. I arbetet med konstnärer och kulturorganisationer söker vi på Nätverkstan alltid uppmärksamma de projektkunskaper som man redan har. Vi söker frilägga kulturlivets tysta projektkunskap.

Genom åren har Nätverkstans projekt handlat om allt från utbyten med konstnärer i Georgien, arbete med filmare, pedagoger och danskonstnärer i Indien, kultur och entreprenörskap i Kenya, till ofrivilliga företagare och digitaliseringens inverkan på förlagsbranschen. Vi har drivit det stora projektet Kulturchock, för att öka räckvidden för landets kulturtidskrifter. Vi har åtagit oss utredningsuppdrag, organisationsöversyner och mycket mer.

Projektmetodiken, så som den bäst lämpar sig för kulturlivet, har vi finslipat under de dryga tio år vi drivit Kulturverkstan. Där vi varenda dag vänder och vrider på kulturprojektledningens fallgropar och möjligheter.