Elpub 99

Konferens för frågor om elektronisk publicering av konst och kultur. Det är en konferens som inventerar och exemplifierar problem och möjligheter kring elektronisk publicering, och som utgör startpunkt för ett fortsatt arbete med att utforma en kulturpolitisk strategi som svarar mot de förändrade förhållandena.

Webbplats var: http://www.elpub.net, som arkiv här