Warning: Creating default object from empty value in /home/natvanne/subdomains/projekt.natverkstan.net/wpmu-settings.php on line 45
Konstiga företag | Nätverkstan projekt

Konstiga företag

Hotas konstens frihet av privata pengar? Ska man kunna leva på sin lön ? även om man är kulturutövare? Hur kan näringslivet stödja kulturen? Kan konsten stödja industrin? Vad bör staten göra?
Kulturen får en allt större ekonomisk betydelse. Musiklivet räknas i dag som en tillväxtsektor. Filmindustrin genererar exportintäkter. God design stärker industrins konkurrenskraft medan opera och teater anses viktiga för företagsetableringar och investeringar.

Kulturturism leder till inflöde av kapital och regional utveckling. Samtidigt förändras villkoren för kulturutövarna. De offentliga stödsystemen omformas och gamla sanningar sätts i fråga. Nya finansieringsvägar prövas och oväntade allianser sluts. För kulturlivet likaväl som för näringsliv och stat, region och kommun håller spelreglerna på att förändras.

Frågorna är många. Hotas konstens frihet av privata pengar? Ska man kunna leva på sin lön ? även om man är kulturutövare? Hur kan näringslivet stödja kulturen? Kan konsten stödja industrin? Vad bör staten göra? Måste alla konstnärer bli egenföretagare? På vilket sätt kan kommun och region göra det lokala kulturlivet internationellt konkurrenskraftigt?

Webbplats: http://www.natverkstan.net/konstforetag/