Warning: Creating default object from empty value in /home/natvanne/subdomains/projekt.natverkstan.net/wpmu-settings.php on line 45
2002 | Nätverkstan projekt

Arkiv för 2002

Nätverkstan på European Social Forum

European Social Forum, med drygt 22 000 deltagare från hela Europa, samlas mellan 6 och 10 november i Florens. Nätverkstan är där för att, bland annat, sprida information om Kulturverkstan och Globalverkstan.

Läs mer om forumet på: www.fse-esf.org

Taggar: , , ,


Globalisering och demokrati

Allas vår David Karlsson skriver i DN 10/10 om demokratins förutsättningar i en globaliserad världsordning.

Via Hardt och Negris bok Empire och den geografisk-diskursiva ansatsen vid Documenta11 diskuteras villkoren för nya former av demokrati i ett sammanhang där nationalstaten förlorat i betydelse och identiteter blir viktiga på nya sätt.

Artikeln finns att läsa här.

Taggar: , ,


Ny kull på Kulturverkstan

För fjärde gången har 35 nya studenter påbörjat Kulturverkstans tvååriga projektledarutbildning.

Kulturverkstan har alltmer kommit att etablera sig som en institution att räkna med i Göteborgs kulturliv. Två års slöstudier i Lagerhuset och annorstädes i Sverige och Europa väntar de nya, som vi hälsar varmt välkomna.

Taggar: , ,


Kulturprojektledare på webben

Webbplatsen kulturprojektledare.nu är en kompetensbas, ett rapportarkiv och en dokumentation av verksamheter som bedrivs av personer med anknytning till Kulturverkstan.

Här kan du söka efter personer med särskilda kompetenser,efter folk som arbetat med projekt inom specifika områden. Här samlas också de rapporter som produceras inom ramen för Kulturverkstan.

Definitivt värt ett besök.
http://www.kulturprojektledare.nu

Taggar: , ,


Globalverkstan • en förstudie

Globalverkstan är en utbildning som vänder sig till aktörer och personer i ansvarig ställning inom svenska och internationella NGO (Non Governmental Organisations) och rörelser. Den löper över tre terminer, där teoretiska och praktiska moment varvas.
(more…)

Taggar: , , , , , , , ,


North-South Cultural Co-operation

Nätverkstan wants to be a part of the process that breaks the isolation through creating direct contacts between organisations and individuals working with art and culture in south Caucasus and the Nordic countries. (more…)

Taggar: , ,


Rapport om kulturföretagens villkor

Det finns många kulturutövare och organisationer som, mer eller mindre frivilligt, bedriver sin verksamhet i företagsform. Det medför möjligheter men även problem. Rapporten “Den ofrivillige företagaren. En studie av kultur, ekonomi och företagande” undersöker detta nya förhållande.

Den är baserad på enkäter och intervjuer med viktiga aktörer inom kulturlivet och mynnar ut i en plädering för ett särskilt företagsstöd riktat till kultursektorn. Rapporten, som är genomförd med stöd av Stiftelsen framtidens kultur, går att läsa i PDF-format.

ofrivillig_foretagare.pdf

Taggar: ,


Journal 2002

På Bok- och biblioteksmässan 19-22 september 2002 anordnades den svenska tidskriftsbiennalen för första gången samtidigt med en stor europeisk kulturtidskriftskonferens. (more…)

Taggar: , , , , , , , , ,