Arkiv för February, 2002

Rapport om kulturföretagens villkor

Det finns många kulturutövare och organisationer som, mer eller mindre frivilligt, bedriver sin verksamhet i företagsform. Det medför möjligheter men även problem. Rapporten “Den ofrivillige företagaren. En studie av kultur, ekonomi och företagande” undersöker detta nya förhållande.

Den är baserad på enkäter och intervjuer med viktiga aktörer inom kulturlivet och mynnar ut i en plädering för ett särskilt företagsstöd riktat till kultursektorn. Rapporten, som är genomförd med stöd av Stiftelsen framtidens kultur, går att läsa i PDF-format.

ofrivillig_foretagare.pdf

Taggar: ,