Warning: Creating default object from empty value in /home/natvanne/subdomains/projekt.natverkstan.net/wpmu-settings.php on line 45
Globalverkstan • en förstudie | Nätverkstan projekt

Globalverkstan • en förstudie

Globalverkstan är en utbildning som vänder sig till aktörer och personer i ansvarig ställning inom svenska och internationella NGO (Non Governmental Organisations) och rörelser. Den löper över tre terminer, där teoretiska och praktiska moment varvas.

I december 2003 startade Globalverkstan. Förberedelserna hade varit noggranna. Våren 2002 intervjuades en rad projekt- och verksamhetsledare i svenska och internationella NGO:er.

Globalverkstan är en utbildning som vänder sig till personer i ansvarig ställning inom svenska och internationella NGO:er (Non Governmental Organisations) och rörelser. Den löper över tre terminer, där teoretiska och praktiska moment varvas. Studenter rekryteras internationellt och undervisningen bedrivs på engelska.

Utbildningen är framtagen av projektledare inom folkrörelser, föreningar och frivilligorganisationer i Sverige och utomlands. Avsikten är att utveckla redskap för NGO:er att stärka sin självständighet i internationellt projektbaserat arbete.

Förberedelserna för Globalverkstan inleddes år 2000. En arbetsgrupp planerade utbildningen. Under våren 2002 genomfördes en förstudie. I december samma år beslöt KY-myndigheten att finansiera utbildningen för sammanlagt tre kurstarter.

Rekryteringen av studenter inleddes i maj 2003 och i december startade Globalverkstans första klass. Globalverkstan bedrivs på engelska.

Läs mer på:www.globalverkstan.net.