Ny kull på Kulturverkstan

För fjärde gången har 35 nya studenter påbörjat Kulturverkstans tvååriga projektledarutbildning.

Kulturverkstan har alltmer kommit att etablera sig som en institution att räkna med i Göteborgs kulturliv. Två års slöstudier i Lagerhuset och annorstädes i Sverige och Europa väntar de nya, som vi hälsar varmt välkomna.