Warning: Creating default object from empty value in /home/natvanne/subdomains/projekt.natverkstan.net/wpmu-settings.php on line 45
Järntorgsgruppen | Nätverkstan projekt

Järntorgsgruppen

Området runt Järntorget är ett av de mest levande i Göteborg. Järntorgsgruppen är ett informellt nätverk av organisationer, företag och enskilda inom kulturområdet som diskuterar hur Järntorgets profil som kulturellt centrum kan förstärkas.

Järntorgsgruppen är ett informellt nätverk av organisationer, företag och enskilda inom kulturområdet som träffas för att diskutera hur Järntorgets profil som kulturellt centrum kan bevaras och förstärkas. Deltar gör bl a Folkteatern, Pustervik, Nätverkstan, ABF, Alba, Folkets Hus och LO-facken.

Järntorgsgruppen bildades i december 2001. Efter ett antal informella sammankomster under 2002, som bl a resulterade i en lika informell gemensam plattform för gruppens arbete, kom energin fr o m vintern 2003 att koncentreras till områdets framtid efter det att Götatunneln färdigställts.

Gruppen såg alltså som sin viktigaste uppgift att bilda opinion kring frågan om Järntorgets framtid. Startskottet blev en gemensam debattartikel som publicerades i Göteborgs-Posten den 21 februari 2003. “Det gäller att slå vakt om och förstärka mångfalden och variationsrikedomen”, skrev man bl a, och fortsatte: “Göteborgs politiker och stadsplanerare har nu möjlighet att inte göra om gamla misstag. Det kommer de nog inte, tror vi, att klara av på egen hand. Därför är det viktigt att så många som möjligt engagerar sig denna process.”

Debatten tog fart under våren 2003. Ett stort antal inlägg publicerades på bl a GP:s kultursida. Järntorgsgruppen arrangerade en rad offentliga diskussioner på Folkets hus. Förutom stadens tongivande politiker bjöds forskare och debattörer in från England, Danmark och Norge. Publiken strömmade till. Intresset bland Göteborgarna var stort.

Göteborgs stad avblåste den pågående samrådsprocessen och initierade istället den process som kom att kallas Dialog Södra Älvstranden.

Nätverkstan har fortsatt att arbeta med frågorna om Järntorgets utveckling bl a inom ramen för Dialog Södra Älvstranden.

Läs mer på: alvstaden.natverkstan.net