Globalverkstans första studenter

Globalverkstans utbildar personer som är verksamma i verksamma inom det globala civila samhället. Nu har de första studenterna anlänt.

Studenterna kommer från bl.a. Bangladesh, Frankrike, Spanien, Island, USA, Korea, Polen, Nigeria, Sydafrika och Sverige. Läs mer om Globalverkstan här!