Warning: Creating default object from empty value in /home/natvanne/subdomains/projekt.natverkstan.net/wpmu-settings.php on line 45
Konst i hamnstäder • Cargo | Nätverkstan projekt

Konst i hamnstäder • Cargo

Ett internationellt konstprojekt som involverar flera hamnstäder runt Östersjön och Nordsjön.

Nätverkstan är engagerad i Cargo, ett internationellt konstprojekt som involverar flera hamnstäder runt Östersjön och Nordsjön: Karosta i Lettland, Tyne och Cambois i Storbritannien och Göteborg. Projektet vill gestalta de dramatiska förändringarna vad gäller livs- och arbetsvillkor, som människorna som bor och verkar i området upplever. Helix Arts i Newcastle är initiativtagare till Cargo och leder och samordnar projektet.

En hemsida byggs just nu där konstnärer verksamma på de olika orterna successivt kommer presentera sina bidrag. En kompositör kommer också att bidra med ett musikaliskt verk. Hela projektet kommer att avslutas med ett “final event”.

Nätverkstan har bett konstnären Dan Fröberg producera verk för Cargo. Dan arbetar nu med en ljudatlas och filmer, tillsammans med flera av de anställda på Nätverkstan och medieverkstäderna i Lagerhuset. Lena Stenmar, Nätverkstan, är projektledare för Cargo Göteborg.

Projektet finansieras av Helix Arts, Nätverkstan, Medieverkstäderna och Göteborgs Stad.

Webbplats: http://www.cargo-project.org/