Warning: Creating default object from empty value in /home/natvanne/subdomains/projekt.natverkstan.net/wpmu-settings.php on line 45
Teknikpool – ett sätt att främja konstnärligt skapande | Nätverkstan projekt

Teknikpool – ett sätt att främja konstnärligt skapande

Nätverkstan har genomfört en förstudie som föreslår att teknikpooler etableras för konstnärer och små kulturarrangörer. Förstudien visar att det finns ett stort behov av tillgång till teknik som används tillfälligt av dessa grupper.

Följande riktlinjer bör känneteckna en Teknikpool:

  • Målgruppen bör vara konstnärer samt små kulturarrangörer som ej kan bekosta sin egen utrustning eller har råd att hyra på den ordinarie uthyrningsmarknaden.
  • Teknikpoolen ska erbjuda högkvalitativ, driftsäker utrustning samt enklare utrustning som efterfrågas regelbundet av målgruppen.
  • Hyresavgiften bör vara en symbolisk summa, satt utifrån konstnärernas ekonomiska situation
  • Verksamheten ska vara bemannad med kunnig personal som ansvarar för utrustning, support, utbildning samt kundkontakt.
  • Support och utbildning i handhavande av tekniken bör erbjudas.
  • Samarbete och kontakt med uthyrningsföretag eftersträvas, bl a kan rabatter förhandlas fram på sådan utrustning som teknikpoolen inte har i sitt sortiment.
  • Det bör vara möjligt att enbart vara kund, men också medlem med inflytande över investeringar
  • Teknikpoolens arbete utvärderas årligen och utvecklas i dialog med målgruppen

Du kan läsa och ladda ner förstudien i dess helhet teknikpool_forstudie.pdf

Kontaktperson: Anders T Carlsson