Warning: Creating default object from empty value in /home/natvanne/subdomains/projekt.natverkstan.net/wpmu-settings.php on line 45
Rapport: Kulturarbete i förändring | Nätverkstan projekt

Rapport: Kulturarbete i förändring

Rapporten Kulturarbete i förändring har sin utgångspunkt i en undersökning av f.d studenter på Kulturverkstan (klass KV01). Syftet var att undersöka sysselsättningen efter avslutad utbildning.

Resultatet visar att fler f.d studenter bedriver egna företag än tidigare år samt att det är vanligt att man kombinerar företagande med anställning, s.k. är kombinatörer. Resultatet av undersökningen speglar förändringen i samhället i stort. I rapporten diskuteras också kulturarbetets betydelse för den regionala utvecklingen i Västra Götaland.