Warning: Creating default object from empty value in /home/natvanne/subdomains/projekt.natverkstan.net/wpmu-settings.php on line 45
I behov av arbetsgivare | Nätverkstan projekt

I behov av arbetsgivare

Faktureringstjänster för kulturutövare blir allt vanligare. Men vad är närmare besett egentligen en faktureringstjänst? Nätverkstan har i en rapport granskat fenomenet.

En faktureringstjänst erbjuder kulturutövare utan egen näringsverksamhet en anställning vid tillfälliga uppdrag. Rapporten “I behov av arbetsgivare” diskuterar varför faktureringstjänsterna finns och huruvida de behövs.

Organisationer som erbjuder denna service och de viktigaste aktörerna kring dessa har intervjuats. Rapporten klargör vilka för- och nackdelar, risker och möjligheter både den som erbjuder faktureringstjänsten och den som nyttjar tjänsten kan komma att möta.

Rapporten diskuterar kulturutövaren som arbetstagare och/eller företagare. Den diskutera vidare de fackliga organisationer som erbjuder faktureringstjänster och dessa organisationers utveckling mot en alltmer individualiserad service och utökade roll som arbetsgivare.

Studien “I behov av arbetsgivare” har genomförts av Nätverkstan med stöd från ESF-rådet, Lokalt Projektstöd. Den är författad av Mia Bergdahl.

I behov av arbetsgivare