Warning: Creating default object from empty value in /home/natvanne/subdomains/projekt.natverkstan.net/wpmu-settings.php on line 45
2006 | Nätverkstan projekt

Arkiv för 2006

Reklamen är livsfarlig

“Ville vi sälja liv för att köpa möbler?” frågade sig författaren Sven Lindqvist tidigt i livet. På besök i Göteborg ställde han samma fråga till Kulturverkstans studenter. Lindqvist var inbjuden för att tala om sin bok “Reklamen är livsfarlig”, skriven 1957 men aktuellare än någonsin. Lindqvists besök var en del av Kulturverkstans marknadsföringskurs. (more…)

Taggar: , , ,


Den kreativa klassen

Den 8 mars gästades Göteborg av Richard Florida, mannen bakom teorin om den kreativa klassen. (more…)

Taggar: , , ,


Röda Sten

Vid Göta Älvs mynning ligger Röda Sten, ett av Västsveriges mest intressanta konstprojekt.

Röda Sten är ett medlemsdrivet konstprojekt med såväl estetiska som demokratiska ambitioner. Nätverkstan har vid två tillfällen bistått föreningen med råd i frågor om organisation och utveckling.

År 2001 genomförde vi en “organisatorisk genomlysning” av föreningen. Resultatet blev bl a rapporten “Inte en jävla konsthall till”.

År 2004 presenterade vi en andra rapport, “Nästa tio år” , nu med starkare fokus på organisationens former för gemensam idéutveckling.

Båda rapporterna handlar om kulturprojekt Röda Sten, men är ur flera perspektiv relevanta för andra kulturorganisationer. Röda Stens organisatoriska bekymmer och uppfinningsrikedom är lärorika för alla som sysslar med kulturprojekt.

Besök Röda Stens webbplats.

Ladda ned rapporten Inte en jävla konsthall till

Ladda ned rapporten Nästa tio år

Taggar: , , ,


I behov av arbetsgivare

Faktureringstjänster för kulturutövare blir allt vanligare. Men vad är egentligen en faktureringstjänst? Nätverkstan har i en rapport granskat fenomenet.

En faktureringstjänst erbjuder kulturutövare utan egen näringsverksamhet en anställning vid tillfälliga uppdrag. Rapporten “I behov av arbetsgivare” diskuterar varför faktureringstjänsterna finns och huruvida de behövs.

Organisationer som erbjuder denna service och de viktigaste aktörerna kring dessa har intervjuats. Rapporten klargör vilka för- och nackdelar, risker och möjligheter både den som erbjuder faktureringstjänsten och den som nyttjar tjänsten kan komma att möta.

Rapporten diskuterar kulturutövaren som arbetstagare och/eller företagare. Den diskutera vidare de fackliga organisationer som erbjuder faktureringstjänster och dessa organisationers utveckling mot en alltmer individualiserad service och utökade roll som arbetsgivare.

Studien “I behov av arbetsgivare” har genomförts av Nätverkstan med stöd från ESF-rådet, Lokalt Projektstöd. Den är författad av Mia Bergdahl.

Ladda ned I behov av arbetsgivare (pdf).

Taggar: , , ,


Kulturportal i Västra Götaland

Nätverkstans förstudie kring en samlingsplats på nätet för Västra Götalandsregionens kulturinstitutioner. (more…)

Taggar: , ,


Västsvensk kulturserver

Nätverkstan föddes ur tankar på tidskriften Ord & Bild och Tidskrifterkstaden i Väst om att göra bruk av Internet.

År 1995 började Internet omtalas i vidare kretsar, webben var ny och vi undrade hur vi som små och oberoende publicister kunde göra bruk av denna nya teknik.

Idéerna konkretiserades i en projektbeskrivning av en “kulturserver” för det västsvenska kulturlivet. Planerna kom så småningom att förverkligas inom ramen för Västsvenska Nätverket, ett EU-finansierat samarbetsprojekt med fokus på utbildning och ny teknik. Nätverkstan startade i augusti 1996 då vi började utbilda arbetslösa kulturarbetare i hur man bygger webbsidor.

“Vi hör inte till dem som tror att det tryckta ordet hör historien till”, kan man läsa i den ursprungliga projektbeskrivningen. “Men vi är övertygade om att den nya tekniken erbjuder stora möjligheter. Det är möjligheter som inte bör överlämnas enbart åt marknadskrafterna och teknikfantasterna.”

“Vi har ett innehåll och vill använda oss av tekniken” proklameras det i detta dokument. Det främsta skälet till att starta en västsvensk kulturserver “är inte ekonomiskt utan handlar om läroprocesser, kompetensutveckling och makten över det fria ordet”.

Så lät det år 1995. Ladda ned projektbeskrivningen (pdf).

Taggar: ,


Folkbildning år 2015

Hur ser världen ut år 2015? Nätverkstan har på uppdrag av studieförbundet Bilda författat en rapport.

Nanoteknik och världsparlament, fundamentalism och sexturism, klimatförändringar och en växande global proteströrelse…

“Framtiden kommer emot oss i rasande takt. Den skrämmer och lockar. Om framtiden vet vi inget, mer än att den inte är given. Framtiden beror av vad som görs nu.”

Så inleds den rapport om “Världens tillstånd och folkbildningens uppgifter år 2015″ som Nätverkstan tagit fram på uppdrag av studieförbundet Bilda.

I arbetet medverkade tidskrifterna Fronesis, Glänta och Ord & Bild. Rapporten författades av David Karlsson.

bilda_2015

Taggar: , , , , ,


Levande stad

Vad händer med Västsverige om Volvo lägger ned? Hur ser framtidens arbetsmarknad ut? Hur ska det går för Göteborg? Sommaren 1997 var Nätverkstan med och presenterade en rapport om Västsveriges framtid och arbetsliv.
(more…)

Taggar: , , , ,


Dialog Södra Älvstranden

Under år 2005 arbetade Nätverkstan med projektet Dialog Södra Älvstranden. Syftet var att finna former för medborgerligt inflytande över utvecklingen av denna centralt belägna del av Göteborg.

toppbild_hoger
Nätverkstans engagemang i frågor som rör stadsutveckling är inte nytt. Redan 1997 var vi med och drev projektet Levande stad, som resulterade i bl a en en rapport och en uppmärksammad konferens om Västsveriges framtidsutsikter.

År 2003 var vi med och drog igång den s k Järntorgsgruppen. Ett intiativ från ett antal kulturaktörer runt Järntorget i Göteborg, i syfte att utveckla denna del av staden.

I början av 2005 tillfrågades vi av det kommunala bolaget Nuab (Norra Älsvtranden utveckling AB) om vi ville delta i projektet Dialog Södra Älvstranden. Vi har byggt webbplatsen www.alvstaden.se som vi i dag driver i samarbete med nättidskriften Alba.

Nätverkstan deltog även i en rådgivande roll i projektet som helhet och var med och utsåg de medborgargrupper som under hösten 2005 tog fram förslag på hur området skulle kunna utvecklas.

Läs mer på www.alvstaden.se –> alvstaden.natverkstan.net

Taggar: , ,


Globalverkstan i Venezuela

Det är nu fem år sedan det första World Social Forum hölls i brasilianska Porto Alegre. De sociala forumen har satt igång politiska diskussioner världen över. Nätverkstan har under åren följt processen.

Årets upplaga av WSF gick av stapeln i Caracas i Venezuela. För Globalverkstans räkning deltog Karin Dalborg Krouthén och Mikael Löfgren. I Dagens Nyheter har Mikael Löfgren i två artiklar rapporterat om forumet och om den politiska situationen i Venezuela.

Läs mer om WSF i Venezuela på forumets officiella webbplats.

Taggar: , , , ,