Warning: Creating default object from empty value in /home/natvanne/subdomains/projekt.natverkstan.net/wpmu-settings.php on line 45
Dialog Södra Älvstranden | Nätverkstan projekt

Dialog Södra Älvstranden

Under år 2005 arbetade Nätverkstan med projektet Dialog Södra Älvstranden. Syftet var att finna former för medborgerligt inflytande över utvecklingen av denna centralt belägna del av Göteborg.

toppbild_hoger
Nätverkstans engagemang i frågor som rör stadsutveckling är inte nytt. Redan 1997 var vi med och drev projektet Levande stad, som resulterade i bl a en en rapport och en uppmärksammad konferens om Västsveriges framtidsutsikter.

År 2003 var vi med och drog igång den s k Järntorgsgruppen. Ett intiativ från ett antal kulturaktörer runt Järntorget i Göteborg, i syfte att utveckla denna del av staden.

I början av 2005 tillfrågades vi av det kommunala bolaget Nuab (Norra Älsvtranden utveckling AB) om vi ville delta i projektet Dialog Södra Älvstranden. Vi har byggt webbplatsen www.alvstaden.se som vi i dag driver i samarbete med nättidskriften Alba.

Nätverkstan deltog även i en rådgivande roll i projektet som helhet och var med och utsåg de medborgargrupper som under hösten 2005 tog fram förslag på hur området skulle kunna utvecklas.

Läs mer på www.alvstaden.se –> alvstaden.natverkstan.net