Warning: Creating default object from empty value in /home/natvanne/subdomains/projekt.natverkstan.net/wpmu-settings.php on line 45
Levande stad | Nätverkstan projekt

Levande stad

Vad händer med Västsverige om Volvo lägger ned? Hur ser framtidens arbetsmarknad ut? Hur ska det går för Göteborg? Sommaren 1997 var Nätverkstan med och presenterade en rapport om Västsveriges framtid och arbetsliv.

På våren 1997 fick Nätverkstan, inom ramen för samarbetsprojektet Västsvenska Nätverket, i uppdrag att reflektera kring regionens framtida arbetsmarknad.

Förfrågan kom från landshövdingen för vad som då fortfarande var Göteborgs och Bohus län. Resultatet blev en rapport ? Levande stad ? och en konferens med samma namn under hösten samma år.

Rapporten tar ett djärvt grepp på regionens framtidsutsikter. Den spänner från Volvos eventuella nedläggning (detta var innan personbilsdivisionen såldes till USA) till arbetskarlarna i Goethes Faust. Här diskuteras förhållandet mellan platsens poesi och det då ännu oexploaterade “world wide web”. Man kan läsa om den förestående “mediefusionen”, ta del av Manuel Castells teorier och lära sig något om skillnaden mellan tjörnbor och orustbor.

Resonemanget kretsar kring Västveriges utveckling och betoningen ligger på “demokrati, delaktighet och vanliga gräsrötter”. De nya jobben, förutspår rapporten, “kommer att uppstå någonstans i skärningsfältet mellan kultur, media och den nya informationstekniken”.

I oktober 1997 genomfördes sedan konferensen Levande stad då 150 personer under tre intensiva dagar, med utgångspunkt i denna rapport, diskuterade Göteborgs och regionens framtidsutsikter.

Ladda ned rapporten Levande stad (pdf).