Warning: Creating default object from empty value in /home/natvanne/subdomains/projekt.natverkstan.net/wpmu-settings.php on line 45
Kulturportal i Västra Götaland | Nätverkstan projekt

Kulturportal i Västra Götaland

Nätverkstans förstudie kring en samlingsplats på nätet för Västra Götalandsregionens kulturinstitutioner.
År 2000 fick Nätverkstan i uppdrag av utreda förutsättningarna för en samlingsplats på nätet för Västra Götalandsregionens kulturinstitutioner.

Arbetet redovisades i maj 2001 i form av en förstudie. Denna förstudie var en av utgångspunkterna för den kulturella webbportal som i dag kallas Kultur:Väst.

Ladda ned Kulturportal i Västra Götalandsregionen. En rapport om förutsättningar, alternativ & frågeställningar (pdf).