Warning: Creating default object from empty value in /home/natvanne/subdomains/projekt.natverkstan.net/wpmu-settings.php on line 45
Västsvensk kulturserver | Nätverkstan projekt

Västsvensk kulturserver

Nätverkstan föddes ur tankar på tidskriften Ord & Bild och Tidskrifterkstaden i Väst om att göra bruk av Internet.

År 1995 började Internet omtalas i vidare kretsar, webben var ny och vi undrade hur vi som små och oberoende publicister kunde göra bruk av denna nya teknik.

Idéerna konkretiserades i en projektbeskrivning av en “kulturserver” för det västsvenska kulturlivet. Planerna kom så småningom att förverkligas inom ramen för Västsvenska Nätverket, ett EU-finansierat samarbetsprojekt med fokus på utbildning och ny teknik. Nätverkstan startade i augusti 1996 då vi började utbilda arbetslösa kulturarbetare i hur man bygger webbsidor.

“Vi hör inte till dem som tror att det tryckta ordet hör historien till”, kan man läsa i den ursprungliga projektbeskrivningen. “Men vi är övertygade om att den nya tekniken erbjuder stora möjligheter. Det är möjligheter som inte bör överlämnas enbart åt marknadskrafterna och teknikfantasterna.”

“Vi har ett innehåll och vill använda oss av tekniken” proklameras det i detta dokument. Det främsta skälet till att starta en västsvensk kulturserver “är inte ekonomiskt utan handlar om läroprocesser, kompetensutveckling och makten över det fria ordet”.

Så lät det år 1995. Ladda ned projektbeskrivningen (pdf).