Warning: Creating default object from empty value in /home/natvanne/subdomains/projekt.natverkstan.net/wpmu-settings.php on line 45
Röda Sten | Nätverkstan projekt

Röda Sten

Vid Göta Älvs mynning ligger Röda Sten, ett av Västsveriges mest intressanta konstprojekt.

Röda Sten är ett medlemsdrivet konstprojekt med såväl estetiska som demokratiska ambitioner. Nätverkstan har vid två tillfällen bistått föreningen med råd i frågor om organisation och utveckling.

År 2001 genomförde vi en “organisatorisk genomlysning” av föreningen. Resultatet blev bl a rapporten “Inte en jävla konsthall till”.

År 2004 presenterade vi en andra rapport, “Nästa tio år” , nu med starkare fokus på organisationens former för gemensam idéutveckling.

Båda rapporterna handlar om kulturprojekt Röda Sten, men är ur flera perspektiv relevanta för andra kulturorganisationer. Röda Stens organisatoriska bekymmer och uppfinningsrikedom är lärorika för alla som sysslar med kulturprojekt.

Besök Röda Stens webbplats.

Ladda ned rapporten Inte en jävla konsthall till

Ladda ned rapporten Nästa tio år