Warning: Creating default object from empty value in /home/natvanne/subdomains/projekt.natverkstan.net/wpmu-settings.php on line 45
Reklamen är livsfarlig | Nätverkstan projekt

Reklamen är livsfarlig

“Ville vi sälja liv för att köpa möbler?” frågade sig författaren Sven Lindqvist tidigt i livet. På besök i Göteborg ställde han samma fråga till Kulturverkstans studenter. Lindqvist var inbjuden för att tala om sin bok “Reklamen är livsfarlig”, skriven 1957 men aktuellare än någonsin. Lindqvists besök var en del av Kulturverkstans marknadsföringskurs.
Att slita på ett föremål ” en stol, en skjorta, en cykel ” innebär att “investera liv i det”. “Nötningen förmänskligar tingen”. Så formulerade sig författaren Sven Lindqvist när han nyligen besökte Kulturverkstan. Lindqvist var inbjuden att tala om sin bok “Reklamen är livsfarlig” på Kulturverkstans marknadsföringskurs.

Lång användning av ett föremål ger en sinnlig förtrogenhet med det. Det skapar en förbundenhet med de vardagsting vi omger oss med. Reklamen däremot lockar oss till otrohet i relation till tingen. Den förvrider vårt umgänge med dem. Reklamen har gjort det till en dygd att “köpa i stor stil”. Föremålen ska vittna om ägarens “köpkraft”.

Sven Lindqvist berättade om när han själv, som ung och lovande författare, satte bo med sin hustru och hur deras konkreta behov konfronterades med marknadens alla köperbjudanden. Resultatet av den kollisionen blev boken “Reklamen är livsfarlig” som han skrev hösten 1956. “Jag var glad, vild och ärelysten när jag skrev detta”, berättade Lindqvist. Boken blev en skandal. Så fick man inte säga i femtiotalets folkhem. Dagens Nyheter tog avstånd. Lindqvist som varit en av tidningens medarbetare kastades ut i kylan. Ingen ville trycka hans försvarsrepliker.

“Reklamen är livsfarlig” utkom 1957. Det är en märkvärdigt aktuell bok. Den var långt före sin tid. Den skrevs innan kritiken mot konsumtionssamhället artikulerades på sextiotalet. Innan Pier Paolo Pasolini formulerade sin bitande uppgörelse med “konsumismen”. I dag finner boken nya läsare. Den utkom nyligen i ny pocketutgåva och går nu även att ladda ned gratis i digital upplaga [http://fulltext.libris.kb.se/isbn/99-6800124-4.pdf].

Sven Lindqvist berättade att han fortfarande sitter vid det köksbord som han köpte för mer än femtio år sedan. När han och Cecilia Lindqvist flyttade in i sin gemensamma lägenhet ville de skapa förutsättningar för ett skapande liv tillsammans. De ville skriva och arbeta fritt. Ett sådant liv kräver låga omkostnader. Reklamerbjudandena hotade denna dröm. “Att äga för mycket är en belastning”, konstaterade de, det är “som att vara för fet”. Sven Lindqvists författarskap präglas av rationellt resonerande och moraliskt reflekterande. Så även denna situation. “Vi ställde oss frågan: Ville vi sälja liv för att köpa möbler?”"

Sven Lindqvist spände ögonen i Kulturverkstans studenter: “Nå, vad vill ni med era liv?”. Diskussion vidtog.

Läs mer om Sven Lindqvist på hans egen webbplats. www.svenlindqvist.net

David Karlsson