Warning: Creating default object from empty value in /home/natvanne/subdomains/projekt.natverkstan.net/wpmu-settings.php on line 45
2009 | Nätverkstan projekt

Arkiv för 2009

UngEnergi

UngEnergi är ett projekt som skall bidra till ökad delaktighet av unga i mobiliseringen kring klimatfrågan i Västra Götaland.

2009 då projektet drogs i gång var projektet en del av dialogprocessen Smart energi som drevs av Västra Götalandsregionen 2007-2009. Smart energi är Västra Götalandsregionens och de 49 kommunernas stora klimatsatsning, processen involverade mer än 600 personer från näringsliv, universitet, politik och det civila samhället. Arbetet tog sin form i dialogmöten som fokuserade sex områden inom vilka regionala utmaningar och förslag på överenskommelser formulerades. Regionfullmäktige har nu antagit klimatstrategin och arbetet för att förverkliga strategin pågår i form av olika överenskommelser.

Parallellt med Smart energiprocessen bedrevs även projektet UngEnergi. UngEnergi genomförde så kallade ”Framtidstorg” på sex olika platser i regionen (Bengtsfors, Uddevalla, Mark, Lidköping, Mariestad och Göteborg). Syftet med torgen var att ta tillvara ungas synpunkter i klimatstrategin.I den antagna strategin poängteras nu vikten av att låta unga delta i genomförandet av klimatstrategin. UngEnergi drevs då av Konstepidemin i samarbete med Nätverkstan och på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

Läs mer på webbplatsen: www.ungenergi.se

Taggar:


Creative Entreprenurship and Education in Cultural Life

Encatc Working Group, Barcelona, October 22 2009


Report: Creative Entreprenurship and Education in Cultural Life

Taggar: , , , ,


Kulturpris till Lars Lövheims minne

Ett nytt kulturpris har inrättas av Nätverkstan till minne av kollegan Lars Lövheim. Prissumman 2010 är 25.000 kr. Man kan inte söka priset, däremot nominera en välförtjänt person eller organisation. Nomineringar mailas till: david.karlsson@natverkstan.net

Kulturpriset till Lars Lövheims minne ska gå till:

En enskild person eller organisation, i eller utanför Sverige, som bidrar till det oberoende kulturlivets växt och utveckling. Det delas ut till någon – en entreprenör, en frivillig eller ofrivillig företagare, en projektledare eller någon annan — som utan sidoblickar på den egna karriären eller med tyngande ekonomiska resurser i ryggen, i praktisk verksamhet, ur kulturlivet lockar fram dess demokratiska och gemenskapsskapande kvaliteter.

Taggar: , , , ,


Tidskrifterna på bokmässan!

Den 24-26 september är det dags för ny upplaga av Bokmässan här i Göteborg. Det är den 25:e i ordningen och 6:e året på raken som Kulturchock finns på plats. Men i år har vi tilldelats en ny monterplats (det är bara att snällt maka på sig när jätten Bonniers bestämmer sig för att ha en än större monter…). Du hittar oss under mässdagarna i B05:61. Som vanligt i sällskap med ett stort antal av landets spännande kulturtidskrifter.

Taggar: , ,


Kulturutbyte Georgien • EKAE

Kontaktperson

Anders T Carlsson
anders.t.carlsson@natverkstan.net
073-924 924 1

Efter Sovjetunionens upplösning isolerades södra Kaukasus från omvärlden. Nätverkstan vill bidra till att bryta isoleringen genom att skapa direkta kontakter mellan konstnärer och personer som arbetar med konst och kultur.
Utifrån det kulturutbyte mellan Sverige och Georgien som byggts upp av Svenska Ambassaden i Moskva har kontakterna vidareutvecklats av Stichting Caucasus Foundation (SCF) och Caucasian Art Managers Network (CAMN) tillsammans med Nätverkstan under projektnamnet ”North-South Cultural Co-operation”.
Samarbetet inleddes år 2000 och kom efterhand att övergå i andra projekt och samarbeten. En kort översikt följer.

Drivkrafter

Vi har ömsesidiga behov av:

  • Utökat internationellt kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
  • Kartläggning av intressanta samarbetspartners och aktörer.
  • Genomförande av konkreta samarbetsprojekt för att berika eller utveckla befintliga verksamheter inom konst- och kulturområdet

Målsättning
Att skapa samarbete mellan Kaukasus och Norden för nyckelpersoner inom konst- och kultursfärerna.

Finansiering
Arbetet har finansierats av Nätverkstan som haft ett internationellt uppdrag från Västra Götalandsregionen, resor och logi har bekostats med stöd från Svenska Institutet.

Kort historik: Nätverkstans samarbete med Södra Kaukasus

2000

Juni
• Levan Khetaguri från Stichting Caucasus Foundation (SCF) besöker Göteborgs Lagerhus tillsammans med Johan Öberg, kulturattaché i Ryssland. Möte hålls med representanter från Nätverkstan, Kulturverkstan och Medieverkstäderna i Västra Götaland.

Augusti
• En delegation från Nätverkstan och Kulturverkstan deltar i en arbets- och planeringskonferens för Caucasian Art Managers Network (CAMN) i Tbilisi. Rapport: Kulturutbyte med Georgien

Oktober
• Nätverkstan genomför en kartläggning av aktörer i Göteborg som arbetat med Georgien. Samtliga bjuds in till en Georginkväll i Lagerhuset. Ca 40 personer kommer.

2001

Februari
• Expertutbyte med Azerbajdzjan koordineras från Nätverkstan och finansieras av Svenska Institutet. Sven Nilsson deltar i seminarier och workshops under rubriken ”Cultural and Regional Development” i Baku.

Mars
• Levan Khetaguri och Iuri Mgebrishvili (SCF & CAMN) besöker Göteborg och deltar i konferensen ”Konstiga företag – ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling” samt förelser på Kulturverkstan.

2002

• Nätverkstan deltog genom Anders T Carlsson vid kursen ”International Co-operation in the Arts” i Tbilisi.

• En delrapport lämnades till Västra Götalandsregionens kultursekretariat ”Georgien: konstliv och möjligheter till konstnärsutbyte, en överblick och några förslag.” Dialog om ”Artist in residence” samarbete.

Oktober
• 23-31 oktober CAMN-konferens i Tbilisi, bla för att planera en internationell kulturmässa i Tbilisi 2003. Deltagare från Sverige: Karin Dalborg – Fritt Forum, Globalverkstan & Kulturverkstan, Karin Hellqvist – Journal 2002, Ulf Sigvardson – Tidskriftsverkstaden i Väst, Anders T Carlsson – Nätverkstan.

2003

• januari- april. Nordic- Caucasian Webcompetition genomförs. Info finns på: www.natverkstan.net/webcompetition

• 3-5 juni. Baltic-Caucasus Platform Meeting. Think-tank för samarbete med Kaukasus arrangerad av UNESCO Chair for Cultural Management vid konstakademin i Vilnius. Nätverkstan medverkade tillsammans med CAMN och SCF.

• 11-16 oktober deltog Nätverkstan och Globalverkstan tillsammans med Jannike Åhlund från Göteborg Filmfestial, Vanessa Labanino från Musik i Väst och Catharina Bergil från Världskulturmuseet i den första internationella kulturmässan för Södra Kaukasus. Målet är fortsätt kunskaps- och kulturutbyte.

2004

January – Februari
• 23/1-7/2 gästade en delegation från Armenien och Georgien Göteborg och Stockholm för att delta vid Göteborg Filmfestival, knyta kontakter och planera för samarbete. Följande personer var inbjudna av Göteborg Filmfestival, Nätverkstan och Svenska Institutet:
Harutyun Khachatryan: Regissör från Armenien.
Melik Karapetyan: Kino Project, Jerevan
Gaga Chkheidze: Tbilisi International Film Festival
Wato Tsereteli: Media Art Farm, Tbilisi.
Ingrid Degraeve: Media Art Farm, Tbilisi.
Tamar Maisuradze: Centrum för studier av svenskt språk och kultur i Tbilisi.
Davit Gabunia: Översättare.
Projektet EKAE 2004 arbetas fram under besöket. Info om projektet finns här.

• 26-29/2 Levan Khetaguri, Caucaisan Art Managers Network var i Göteborg för arbetsmöten som ledamot av “Board of trustees” för Globalverkstan.

Augusti
• 24/8 Arrangeras seminariet Paradise lost? Georgia – on the crossroads between Asia and Europe.

November
• 2-9/10 Första delen av EKAE-projektet genomförs, fyra svenska konstnärer besöker Tbilisi för att möta och arbeta med tre Georgiska konstnärer. Det var utställning, performance, seminarier och happenings på Media Art Farm.

2005

Mars
• 7-13/4 Inom ramen för projektet EKAE hölls litteraturseminarier med sex författare i Tbilisi. Medverkande: Malin Lindroth, Torbjörn Elensky, Niklas Qvarnström, Aka Mortschiladze, Zaza Burchuladze och Anna Kordzaia-Samadashvili. Arrangörer var Sveriges Författarförbund, Centrum för Studier av Svenskt språk och kulturliv i Tbilsi och Nätverkstan med stöd från Svenska Institutet.

Oktober
• 4-9/10 Filmdelen av EKAE projektet ägde rum under Tbillisi Filmfestival. Jannike Åhlund och Ulf Sigvardson från Göteborg Filmfestival deltog tillsammans med regissörerna Per Carleson och Richard Hobert.

• 9-17/10 En tredagars workshop “Att skriva om mänskliga rättigheter” genomfördes av Maria Wallin och Marco Morner, redaktörer för tidskriften Socialpolitik tillsammans med 10 journalister från hela Georgien. En endagsworkshop genomfördes med 3 organisationer från det civila samhället i Georgien utifrån ett initiativ från utbildningen Globlaverkstan. Arrangemangen var ett samarbete mellan Human Rights Information and Documentation Center, Nätverkstan, Globalverkstan och Socialpolitik.

2007

• 7-8 februari besöktes Globalverkstan i Göteborg av Nino Gvedashvili och Ekaterina Kevanishvili från den georgiska organisationen: “Human Rights Information and Documentation Centre” (HRIDC) De berättade om situationen i dagens Georgien och organisationens arbete med bevakning de mänskliga rättigheterna.

• 26/9 Bakur Salakauri och Tina Mumulashvili från förlaget Bakur Publishing, översättaren Davit Gabunia och Tamuna Maisuradze från Centrum för Svenskt Språk och kultur kom på Studiebesök till Lagerhuset.

28/9 Davit Gabunia och Tamuna Maisuradze från Centrum för Svenskt Språk och kultur samtalade om de kulturutbyten som en del av Kulturverkstans globaliseringskurs.

2008

• I november lämnades en ansökan till Svenska Institutet om en fortsättning på projektet EKAE som genomfördes 2004 och 2005. Ansökan beviljades i december och omfattar fortsatt samarbete med författare, konstnärer, filmarbetare samt även med unga dramatiker och kulturtidskrifter.

2009

• 6-13 maj en delegation med 13 representanter från Sveriges kulturliv besöker Tbilisi för att möta georgiska kollegor och planera för fortsatt kulturutbyte.

Resan initierades och samordnas av Nätverkstan Kultur i Väst i Göteborg och bestod av följande deltagare: Leslie Johnson – rektor vid Valands konsthögskola, Jeff Kaller – rektor vid Stenebyskolan, Johan Öberg – Konstnärlig fakultet vid Göteborgs Universitet, Martin Engberg – författare och biträdande redaktör för Ord&Bild, Ulf Sigvardson – Göteborg International Film Festival, Lotta Lekvall och Anders T Carlsson – Nätverkstan, Carl Forsberg – Medieverkstäderna i Väst, Håkan Bravinger – författare och förläggare på Norstedts förlag, Torbjörn Elensky – författare, Styrbjörn Gustafsson – förläggare vid bokförlaget Tranan, Gustav Tegby – dramaturg vid Riksteatern, Henrik Andersson – curator på Röda Sten.

I Georgien samarbetar vi med följande organisationer: Tbilisi International Film Festival, Litteraturtidskriften Literatura, Sulakauri Publishing House, Royal District Theatre, Marjanishvili teatern, samt curatorn Wato Tsereteli. Delegationen träffade en rad författare, skådespelare, förläggare, konstnärer, filmare och andra representanter för kulturlivet och utvidgade de kontakter som redan fanns.

Målsättningen är att skapa utbytesprojekt som presenteras i Sverige med start under hösten 2009 och därefter kan fortsätta i Georgien. Utbytet finansieras av Svenska Institutet.

• 3-7 juni gästade pjäsförfattaren och översättaren Davit Gabunia och skådespelaren Davit Tavadze Teaterbiennalen i Borås för att fortsätta planera samarbetet kring scenkonst. Gustav Tegby, dramaturg på Riksteatern var värd för besöket som arrangerats i samarbete med Nätverkstan. Resorna finansierades av Svenska Institutet.

Taggar: , , , ,


En kulturutbildning för 10-talet

Om utvecklingstendenser och utbildningsbehov inom kultursektorn

Det övergripande syftet med projektet var att undersöka kultursektorns framtida kompetens- och utbildningsbehov. Vi samtalade med ett tiotal per- soner enskilt och ytterligare ett trettiotal i grupp. De representerade olika delar av konst- och kultursektorn, deltagare på Kulturverkstan, lärare och föreläsare, ledningsgrupp, andra utbildningar, forskare, kulturdebattörer och konstnärer. Minst två från Kulturverkstans utbildningsledning del- tog i varje samtal, en av oss ledde samtalet, den andra antecknade.

Läs hela undersökningen: Kulturutbildning 10-talet

Taggar: , , , , , , , , ,


Att leda konsten in i framtiden?

Om en idé för utveckling av ledarskap inom kulturlivet

Våren 2006 åkte vi från Nätverkstan till London för att träffa Venu Dhupa, då nytillsatt chef för att utveckla en kreativ enhet på South Bank Center. Idén var att innovativa projekt skulle utgöra motor till förändring av Londons samhälls- och kulturliv. Venu Dhupa hade även initierat en rad utbildningar riktade till konstnärer och kulturentreprenörer vid sitt arbete på National Endowment for Science, Technology and the Arts (NESTA).

Utbildningarna var nytänkande och flera av dem byggda utifrån en liknande grundinställ- ning som vi själva hade när vi startade våra utbildningar Kulturverkstan och Globalverkstan: en obändig tro på kultur- och samhällslivets kraft och betydelse för demokrati, utveckling och förnyelse. När Nätverkstan fick förfrågan om vi kunde utreda hur behoven såg ut inom ledarskap i kulturlivet i Sverige och specifikt om Cultural Leadership Award, var svaret enkelt. I och för sig inte oproblematiskt på något sätt. Cultural Leadership Award är utvecklad i en engelsk kontext och med hjälp av pengar från National Lottery. Den riktar sig till individen, ej kollektivet; till personer, ej organisationer. Samtidigt var tanken utmanande. Det finns inte många utvecklingsmöjligheter för ledarskap inom kulturlivet i Sverige. Kurser inom arbets- rätt, ekonomistyrning, fackliga förhandlingar och styrelsearbete finns det gott om. Men hur utvecklar man ledarrollen? Frågan väckte vår nyfikenhet och den, utifrån vår syn, okonven- tionella tanken med Cultural Leadership Award väckte vår lust att fördjupa oss i ämnet.

Hösten 2007 ägnade vi därmed mycken möda till att utforska ledarskap inom kulturlivet i Sverige och om Cultural Leadership Award kunde vara intressant som modell. Resultatet pre- senterades i rapporten ”Att leda konsten in i framtiden? Om en idé för utveckling av ledarskap inom kulturlivet” i mars 2008. Samtidigt fortsatte vi arbetet med att också se över hur en svensk modell av ledarskapsstipendier skulle kunna se ut. Hur skulle ett svenskt stipendieprogram arrangeras? I denna andra reviderade upplaga av rapporten har vi även lagt till resultatet av detta arbete.

Rapporten är därför indelad i två delar, varav den första handlar om ledarskapet i den svenska kultursektorn och Cultural Leadership Award, den andra om ”Ledarskapsstipendium. En modell för ledarskapsutveckling för kulturlivet i Sverige”.

Göteborg den 1 mars 2009

Rapoprten: Kulturledarskap 2009

Karin Dalborg
Lotta Lekvall

Taggar: , , , , , ,


Fortsatt samarbete med Georgien

Nätverkstan har samarbetat med kulturorganisationer och konstnärer från Georgien sedan 2000. Nu planeras för en fortsättning tillsammans med konstnärer, författare, filmfestivalerna samt unga dramatiker och kulturtidskriftsredaktörer.

I april hålls ett förberedande seminarium om Georgien med presentationer av några av de konstnärskap som tidigare varit del av samarbetet. I början av maj genomförs en planeringsresa till Tbilisi då konstnärerna träffas för att planera för sitt fortsatta samarbete. Det långsiktiga målet är att utveckla ett ömsesidigt utbyte och samarbete mellan kulturorganisationer och konstnärer i Sverige och Georgien.

Här finns mer information:
Konst i Georgien • EKAE
Internationellt arbete: Kaukasus EKAE

Taggar: , , ,


Konst i Georgien • EKAE

Konstnärssamarbeten mellan Sverige och Georgien har initierats och samordnats av Nätverkstan inom ramen för ett projekt kallat EKAE (Exchange of knowledge and experience) som genomförs med stöd av Svenska Institutet, Nätverkstan, Media Art Farm i Tbilisi. Projektet har genomförts i nära samarbete med nedanstående personer och organisationer. (more…)

Taggar: ,