Warning: Creating default object from empty value in /home/natvanne/subdomains/projekt.natverkstan.net/wpmu-settings.php on line 45
March | 2009 | Nätverkstan projekt

Arkiv för March, 2009

Att leda konsten in i framtiden?

Om en idé för utveckling av ledarskap inom kulturlivet

Våren 2006 åkte vi från Nätverkstan till London för att träffa Venu Dhupa, då nytillsatt chef för att utveckla en kreativ enhet på South Bank Center. Idén var att innovativa projekt skulle utgöra motor till förändring av Londons samhälls- och kulturliv. Venu Dhupa hade även initierat en rad utbildningar riktade till konstnärer och kulturentreprenörer vid sitt arbete på National Endowment for Science, Technology and the Arts (NESTA).

Utbildningarna var nytänkande och flera av dem byggda utifrån en liknande grundinställ- ning som vi själva hade när vi startade våra utbildningar Kulturverkstan och Globalverkstan: en obändig tro på kultur- och samhällslivets kraft och betydelse för demokrati, utveckling och förnyelse. När Nätverkstan fick förfrågan om vi kunde utreda hur behoven såg ut inom ledarskap i kulturlivet i Sverige och specifikt om Cultural Leadership Award, var svaret enkelt. I och för sig inte oproblematiskt på något sätt. Cultural Leadership Award är utvecklad i en engelsk kontext och med hjälp av pengar från National Lottery. Den riktar sig till individen, ej kollektivet; till personer, ej organisationer. Samtidigt var tanken utmanande. Det finns inte många utvecklingsmöjligheter för ledarskap inom kulturlivet i Sverige. Kurser inom arbets- rätt, ekonomistyrning, fackliga förhandlingar och styrelsearbete finns det gott om. Men hur utvecklar man ledarrollen? Frågan väckte vår nyfikenhet och den, utifrån vår syn, okonven- tionella tanken med Cultural Leadership Award väckte vår lust att fördjupa oss i ämnet.

Hösten 2007 ägnade vi därmed mycken möda till att utforska ledarskap inom kulturlivet i Sverige och om Cultural Leadership Award kunde vara intressant som modell. Resultatet pre- senterades i rapporten ”Att leda konsten in i framtiden? Om en idé för utveckling av ledarskap inom kulturlivet” i mars 2008. Samtidigt fortsatte vi arbetet med att också se över hur en svensk modell av ledarskapsstipendier skulle kunna se ut. Hur skulle ett svenskt stipendieprogram arrangeras? I denna andra reviderade upplaga av rapporten har vi även lagt till resultatet av detta arbete.

Rapporten är därför indelad i två delar, varav den första handlar om ledarskapet i den svenska kultursektorn och Cultural Leadership Award, den andra om ”Ledarskapsstipendium. En modell för ledarskapsutveckling för kulturlivet i Sverige”.

Göteborg den 1 mars 2009

Rapoprten: Kulturledarskap 2009

Karin Dalborg
Lotta Lekvall

Taggar: , , , , , ,