Warning: Creating default object from empty value in /home/natvanne/subdomains/projekt.natverkstan.net/wpmu-settings.php on line 45
April | 2009 | Nätverkstan projekt

Arkiv för April, 2009

En kulturutbildning för 10-talet

Om utvecklingstendenser och utbildningsbehov inom kultursektorn

Det övergripande syftet med projektet var att undersöka kultursektorns framtida kompetens- och utbildningsbehov. Vi samtalade med ett tiotal per- soner enskilt och ytterligare ett trettiotal i grupp. De representerade olika delar av konst- och kultursektorn, deltagare på Kulturverkstan, lärare och föreläsare, ledningsgrupp, andra utbildningar, forskare, kulturdebattörer och konstnärer. Minst två från Kulturverkstans utbildningsledning del- tog i varje samtal, en av oss ledde samtalet, den andra antecknade.

Läs hela undersökningen: Kulturutbildning 10-talet

Taggar: , , , , , , , , ,