Warning: Creating default object from empty value in /home/natvanne/subdomains/projekt.natverkstan.net/wpmu-settings.php on line 45
Kulturpris till Lars Lövheims minne | Nätverkstan projekt

Kulturpris till Lars Lövheims minne

Ett nytt kulturpris har inrättas av Nätverkstan till minne av kollegan Lars Lövheim. Prissumman 2010 är 25.000 kr. Man kan inte söka priset, däremot nominera en välförtjänt person eller organisation. Nomineringar mailas till: david.karlsson@natverkstan.net

Kulturpriset till Lars Lövheims minne ska gå till:

En enskild person eller organisation, i eller utanför Sverige, som bidrar till det oberoende kulturlivets växt och utveckling. Det delas ut till någon – en entreprenör, en frivillig eller ofrivillig företagare, en projektledare eller någon annan — som utan sidoblickar på den egna karriären eller med tyngande ekonomiska resurser i ryggen, i praktisk verksamhet, ur kulturlivet lockar fram dess demokratiska och gemenskapsskapande kvaliteter.