Warning: Creating default object from empty value in /home/natvanne/subdomains/projekt.natverkstan.net/wpmu-settings.php on line 45
UngEnergi | Nätverkstan projekt

UngEnergi

UngEnergi är ett projekt som skall bidra till ökad delaktighet av unga i mobiliseringen kring klimatfrågan i Västra Götaland.

2009 då projektet drogs i gång var projektet en del av dialogprocessen Smart energi som drevs av Västra Götalandsregionen 2007-2009. Smart energi är Västra Götalandsregionens och de 49 kommunernas stora klimatsatsning, processen involverade mer än 600 personer från näringsliv, universitet, politik och det civila samhället. Arbetet tog sin form i dialogmöten som fokuserade sex områden inom vilka regionala utmaningar och förslag på överenskommelser formulerades. Regionfullmäktige har nu antagit klimatstrategin och arbetet för att förverkliga strategin pågår i form av olika överenskommelser.

Parallellt med Smart energiprocessen bedrevs även projektet UngEnergi. UngEnergi genomförde så kallade ”Framtidstorg” på sex olika platser i regionen (Bengtsfors, Uddevalla, Mark, Lidköping, Mariestad och Göteborg). Syftet med torgen var att ta tillvara ungas synpunkter i klimatstrategin.I den antagna strategin poängteras nu vikten av att låta unga delta i genomförandet av klimatstrategin. UngEnergi drevs då av Konstepidemin i samarbete med Nätverkstan och på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

Läs mer på webbplatsen: www.ungenergi.se