Warning: Creating default object from empty value in /home/natvanne/subdomains/projekt.natverkstan.net/wpmu-settings.php on line 45
February | 2010 | Nätverkstan projekt

Arkiv för February, 2010

Den långa svansen

Projektet Den långa svansen avser att hitta lösningar och nya affärsmöjligheter för små förlags böcker och kulturtidskrifter på Internet. Idén kommer ur Chris Andersons, redaktör för tidskriften Wired, bok “The Long Tail” (2007) och hans teori om den nya digitala ekonomin.

Frågan vi ställde oss var därmed att det borde finnas en ekonomi i att tillgängliggöra små förlags litteratur i en modell som skulle kunna vara ekonomiskt bärkraftig, samtidigt som den tar till vara och tillgängliggör all den litteratur som håller på att försvinna från bokhandlarnas bokhyllor. Projektet finansieras av Stiftelsen framtidens kultur. Läs mer om projektet här.

Taggar: , , , , , , ,


Kulturledarskap • Stipendium

NESTA i England instiftade för några år sedan ett stipendium för kulturledarskap, Cultural Leadership Award. Regionala nomineringsnämnder nominerade personer som sedan fick söka stipendiet för att utveckla sitt ledarskap. De nominerade var aktiva och hade redan en position inom kultur, vetenskap eller teknik.

Med stipendiet fick de möjlighet att utveckla ledarskapet för att bättre tillvara ta internationella kontakter, leda förändringsprocesser, våga ta risker, öka inflödet av nya idéer till institutioner och företag i England. Stipendiet bestod av en 3-6 månader lång vistelse vid en organisation utomlands.

Nätverkstan fick uppdraget av Stiftelsen framtidens kultur att göra två undersökningar om kulturledarskap i Sverige, vilket resulterat i två rapporter. En interimstyrelse som leds av Sune Nordgren har skapats för att driva frågan vidare.

Ladda ner rapporter här: Kulturledarskap 2009

Taggar: , , , ,


Community Art Lab

Tillsammans med konstnären Jörgen Svensson skapade vi idén om att driva ett antal Community Art Labs i små städer i Europa. Idén är att samla konstnärer, kommunala tjänstemän, studerande vid konsthögskolor, stadplanerare och annan expertis, skapa en kreativ process som kan ta sig an en stads frågor och förändringar. Nätverkstans erfarenhet från t ex Södra Älvstrandsprocessen och Jörgen Svenssons arbete med t ex konstprojektet Public Safety visar att det finns en stor potential i denna typ av processarbete. Projektet diskuteras med parter i Europa, dess främsta roll har så här långt varit som tankeexpriment och idé. Har presenteras t ex i Bryssel på en konferens anordnad av Regionkommittén.

Läs projektplanen här:  Community Art Laboratory 2009

Taggar: , , , , , , , , , , , , ,


Digitalisering och upphovsrätt

Kulturjournalisten och kritikern Mikael Löfgren arbetade tillsammans med Nätverkstan i en undersökning om olika parters syn på digitalisering och upphovsrätt i kulturlivet. Utgångspunkten var att 2010 enligt många bedömare kommer att bli ett avgörande år för den alltmer brännande frågan om digitaliseringens konsekvenser för upphovsrätten.

Teknikutvecklingen går i en rasande fart. I stort sett varje dag lanseras nyheter: läsplattor, streamingtjänster, för att inte tala om initiativ som Googles att digitalisera och tillgängliggöra hela världslitteraturen! Självklart påverkar dessa innovationer oss alla som kulturkonsumenter. Men de påverkar också upphovsmän och företag verksamma inom kultursektorn, inte minst genom att utmana en traditionellt uppfattad upphovsrätt. Den illegala nedladdningen får en del att ropa på polis, andra att efterlysa politiska initiativ på lagstiftningens område.

Behovet av dialog är stort. Nätverkstan planerar nu tillsammans med Kungliga Biblioteket, Stiftelsen framtidens kultur och Bok & Bibliotek i Norden att genomföra två hearings om dessa frågor under året. Ladda ner Mikael Löfgrens rapport här

Taggar: , , , , , , , ,


Kulturchock

Projektet Kulturchock startade 2005 och har nu övergått till ordinarie verksamhet inom Ekonomitjänstens regi. Projektet hade som främsta mål att marknadsföra små tidskrifter och hitta fler och nya distributionskanaler för dessa. Arbetet fortsätter i samma anda med kontinuerligt nya försäljningsställen som tillkommer och aktiviteter på t ex Textival, Bok & Bibliotek i Norden och många fler. Läs mer om Kulturchock här.

Taggar: , , , , , , ,


Kultur och entreprenörskap i Östafrika

Under 2009 arbetade Nätverkstan i ett projekt om kreativa näringar i Kenya tillsammans med GoDown Art Center och Mangowalla Ventures. Projektet var en konferens i september i Nairobi om kreativ ekonomi och dess betydelse för att lyfta dessa frågor i denna kontext. Nätverkstan ledde även, tillsammans med GoDown Art Center en workshop för konstnärer i “Konsten att leva på sin konst”. Arbetet fortsätter nu tillsammans med GoDown Art Center med fler workshops, både nybörjar- och fortsättning, samt en större diskussion om utbildning inom kultur och entreprenörskap i Östafrika.


Taggar: , , , , , , , , , ,


Utbildningsinsats kreativa och kulturella näringar

Nätverkstan har fått uppdrag av Västra Götalandsregionen att tillsammans med dem sätta ihop ett utbildningspaket om kulturella och kreativa näringar för affärsrådgivare och personer i affärsstödsystemet. Paketet är ett samarbete mellan flera aktörer i kulturlivet och ska pågå under 2010. Utbildningsinsatsen är ett led av Västra Götalandsregionens handlingsplan för kreativa näringar i regionen.

Taggar: , , , , ,


Kulturutbyte Bangalore

Nätverkstan har under två år tid arbetet inom Västra Götalandsregionens satsning på utbytesprojekt med staten Karnataka, det s k “Linking initiatives”. I samarbetet ingår flera parter, under 2009 Världskulturmuséet, Göteborg Internationella Film Festival och Filmhögskolan, parterna i Bangalore är Center for Film and Drama, Srishti School of Art, Design and Technology, Attakkalari och Kathalya. Samarbetet fortsätter under 2010 med ett Beyond Bollywood tema under Göteborg Internationella Film Festival och vidare på Världskulturmuséet. I mars besöks Göteborg av performance gruppen Attakkalari på Vara Konserthus och Världskulturmuséet. I april och maj gästas regionen av Arvind Lodaya från Sristhi School of Art, Design and Technology med arbetsplats på Nätverkstan. Arbetet med Filmhögskolan fortsätter.

Taggar: , , , , , , , , , , , , ,


Creative Entrepreneurship and Education in Cultural Life • Encatc

Näterkstan är sedan flera år medlemmar i nätverket Europen Network for Cultural Administration Training Centers (Encatc). Inom detta nätverk är Nätverkstan ordförande för arbetsgruppen ”Creative Entrepreneurship and Education in Cultural Life”. Gruppen träffas vid olika tillfällen runt om i Europa, gör studiebesök och diskuterar frågor om konst, utbildning och kreativa näringar.

Läs mer om gruppens aktiviteter här.

Taggar: , , , , ,


Tankesmedja kreativa näringar

Nätverkstan ingår i Västra Götalandsregionens satsning på en tankesmedja inom kreativa näringar. Tankesmedjan är ett led i Västra Götalandsregionens handlingsplan inom kulturella och kreativa näringar.