Kultur och entreprenörskap i Östafrika

Under 2009 arbetade Nätverkstan i ett projekt om kreativa näringar i Kenya tillsammans med GoDown Art Center och Mangowalla Ventures. Projektet var en konferens i september i Nairobi om kreativ ekonomi och dess betydelse för att lyfta dessa frågor i denna kontext. Nätverkstan ledde även, tillsammans med GoDown Art Center en workshop för konstnärer i “Konsten att leva på sin konst”. Arbetet fortsätter nu tillsammans med GoDown Art Center med fler workshops, både nybörjar- och fortsättning, samt en större diskussion om utbildning inom kultur och entreprenörskap i Östafrika.