Warning: Creating default object from empty value in /home/natvanne/subdomains/projekt.natverkstan.net/wpmu-settings.php on line 45
Den långa svansen | Nätverkstan projekt

Den långa svansen

Projektet Den långa svansen avser att hitta lösningar och nya affärsmöjligheter för små förlags böcker och kulturtidskrifter på Internet. Idén kommer ur Chris Andersons, redaktör för tidskriften Wired, bok “The Long Tail” (2007) och hans teori om den nya digitala ekonomin.

Frågan vi ställde oss var därmed att det borde finnas en ekonomi i att tillgängliggöra små förlags litteratur i en modell som skulle kunna vara ekonomiskt bärkraftig, samtidigt som den tar till vara och tillgängliggör all den litteratur som håller på att försvinna från bokhandlarnas bokhyllor. Projektet finansieras av Stiftelsen framtidens kultur. Läs mer om projektet här.