Warning: Creating default object from empty value in /home/natvanne/subdomains/projekt.natverkstan.net/wpmu-settings.php on line 45
Kulturledarskap • Stipendium | Nätverkstan projekt

Kulturledarskap • Stipendium

NESTA i England instiftade för några år sedan ett stipendium för kulturledarskap, Cultural Leadership Award. Regionala nomineringsnämnder nominerade personer som sedan fick söka stipendiet för att utveckla sitt ledarskap. De nominerade var aktiva och hade redan en position inom kultur, vetenskap eller teknik.

Med stipendiet fick de möjlighet att utveckla ledarskapet för att bättre tillvara ta internationella kontakter, leda förändringsprocesser, våga ta risker, öka inflödet av nya idéer till institutioner och företag i England. Stipendiet bestod av en 3-6 månader lång vistelse vid en organisation utomlands.

Nätverkstan fick uppdraget av Stiftelsen framtidens kultur att göra två undersökningar om kulturledarskap i Sverige, vilket resulterat i två rapporter. En interimstyrelse som leds av Sune Nordgren har skapats för att driva frågan vidare.

Ladda ner rapporter här: Kulturledarskap 2009