Warning: Creating default object from empty value in /home/natvanne/subdomains/projekt.natverkstan.net/wpmu-settings.php on line 45
Utbildningsinsats kreativa och kulturella näringar | Nätverkstan projekt

Utbildningsinsats kreativa och kulturella näringar

Nätverkstan har fått uppdrag av Västra Götalandsregionen att tillsammans med dem sätta ihop ett utbildningspaket om kulturella och kreativa näringar för affärsrådgivare och personer i affärsstödsystemet. Paketet är ett samarbete mellan flera aktörer i kulturlivet och ska pågå under 2010. Utbildningsinsatsen är ett led av Västra Götalandsregionens handlingsplan för kreativa näringar i regionen.