Utbildningsinsats kreativa och kulturella näringar

Nätverkstan har fått uppdrag av Västra Götalandsregionen att tillsammans med dem sätta ihop ett utbildningspaket om kulturella och kreativa näringar för affärsrådgivare och personer i affärsstödsystemet. Paketet är ett samarbete mellan flera aktörer i kulturlivet och ska pågå under 2010. Utbildningsinsatsen är ett led av Västra Götalandsregionens handlingsplan för kreativa näringar i regionen.