Warning: Creating default object from empty value in /home/natvanne/subdomains/projekt.natverkstan.net/wpmu-settings.php on line 45
Pågående projekt | Nätverkstan projekt

Pågående projekt

Projekt innebär förändring. Här hittar du information om några av de projekt som Nätverkstan arbetar med just nu.

Den långa svansen
Hur  ska det tryckta ordet överleva i en digital tid? Hotar digitaliseringen böcker och tidningar, eller innebär den digitala infrastrukturen i själva verket nya möjligheter för det tryckta ordet?
Med utgångspunkt teorin om den långa svansen undersöker vi de konkreta förutsättningarna för oberoende publicister att utnyttja internets möjligheter.
Läs mer.


Offentlighet och upphovsrätt
Detta projekt undersöker de demokratiska aspekterna av den digitala utvecklingen. Å ena sidan innebär internets utveckling på många sätt en demokratisering, å den andra riskerar samma utveckling att undegräva de demokratiska arenorna som vi känner dem. Å den tredje riskerar den att urgröpa upphovsrätten, beröva kulturskaparna deras inkomster.
Projektet syftar till att diskutera dessa komplexa frågor på ett samlat sätt. Det syftar till att initiera en sådan diskussion.
Läs mer.

Konsten att leva på sin konst
Hur ska konstnärer och kulturskapare försörja sig? Hur ska man som nyutexaminerad student från en konstnärlig utbildning lyckas överleva på sin konst? Dessa frågor står i centrum för ett kursutvecklingsarbete som Nätverkstan genomför tillsammans med Konstnärlig fakultet vid Göteborgs universitet.
En första kurs gavs inom ramen för Göteborgs universitets sommarakademi 2009. En ny är planerad för sommaren 2010.
Läs mer.

Fler pågående projekt hittar du i spalten till höger.