Warning: Creating default object from empty value in /home/natvanne/subdomains/projekt.natverkstan.net/wpmu-settings.php on line 45
Creative Entrepreneurship and Education in Cultural Life • Encatc | Nätverkstan projekt

Creative Entrepreneurship and Education in Cultural Life • Encatc

Näterkstan är sedan flera år medlemmar i nätverket Europen Network for Cultural Administration Training Centers (Encatc). Inom detta nätverk är Nätverkstan ordförande för arbetsgruppen ”Creative Entrepreneurship and Education in Cultural Life”. Gruppen träffas vid olika tillfällen runt om i Europa, gör studiebesök och diskuterar frågor om konst, utbildning och kreativa näringar.

Läs mer om gruppens aktiviteter här.