Warning: Creating default object from empty value in /home/natvanne/subdomains/projekt.natverkstan.net/wpmu-settings.php on line 45
Den långa svansen | Nätverkstan projekt

Den långa svansen

I den digitaliserade värld vi nu lever i har läsarens sätt att hitta till böcker förändrats. Det finns en stor utvecklingspotential för de mindre förlagen, likväl som för enskilda författare, och vi vill arbeta med de lösningar som behövs för att möjliggöra en sådan utveckling.

Projektet Den långa svansen består dels av en förstudie  med huvudfrågan ”Hur ska en distributionslösning anpassad efter de små förlagens behov och situation se ut?” och dels av en uppbyggnadsfas där en sådan distributionslösning byggs upp. Vår vision är att hitta lösningar som kan bidra till förbättrade och anpassade distributionslösningar och ökad synlighet av utgivningen från landets mindre förlag och kulturtidskrifter.

Vi tror att bokmarknaden just nu står inför en brytningstid – skiftet från det fysiska till det digitala – som kräver att man kan hantera flera format. Vi tror också på boken både som ”vara” (en digital mängd text som ska tryckas och säljas) och ”ting” (en kulturbärare som förändrar människors liv). Vi vill vara partnern som kan hjälpa till och förverkligar det lilla förlagets potential så att man fattar ”rätt” val vad det avser tryckning och distribution. Vi kan också hjälpa till med en sömlös övergång mellan inkarnationer och brytpunkter.

From 1/6 2009 erbjuder vi kulturtidskrifter till försäljning genom Adlibris. Det har fram tills nu funnits ett antal praktiska och logistiska hinder som omöjliggjort detta – men nu är de lösta. För att möjliggöra detta krävs det att tidskrifterna förändrar sina rutiner något, men det är ingenting som är särskilt komplicerat eller dyrt.

Nätverkstan har en lång erfarenhet av fysisk distribution av Kulturtidskrifter. Nu vill vi utöka och anpassa denna verksamhet till de produktions- , distributions- och försäljningsvillkor som kommer att bli verklighet de kommande åren. Vi tror att kulturtidskrifterna och mindre förlagen har något klokt, intressant och viktigt att säga om den tid vi lever i. Vi tror de har en makt att påverka vår samtid- bara de blir lästa.

I ett andra steg kommer vi att distribuera böcker som redan är tryckta, det vill säga de böcker som sorterats ut från gängse distribution och nu finns i restupplagor hemma hos sina författare.

Läs mer om Den långa svansen på projektets blogg.