Warning: Creating default object from empty value in /home/natvanne/subdomains/projekt.natverkstan.net/wpmu-settings.php on line 45
Utbildning kulturella näringar | Nätverkstan projekt

Utbildning kulturella näringar

Nätverkstan har på uppdrag av Västra Götalandsregionen utarbetat en fortbildning om kulturella och kreativa näringar för affärsrådgivare.

Utbildningssatsningen Lär dig mer om de kulturella näringarna! är ett samarbete mellan flera aktörer i kulturlivet och de första fortbildningarna ges under hösten 2010. Utbildningsinsatsen är ett led av Västra Götalandsregionens handlingsplan för kreativa näringar i regionen.

Läs mer om utbildningen här.