Warning: Creating default object from empty value in /home/natvanne/subdomains/projekt.natverkstan.net/wpmu-settings.php on line 45
Om projekt | Nätverkstan projekt

Om projekt

Projekt kan vara av olika slag. De kan vara snabba insatser eller mödosamt tidskrävande. De kan bestå av några få personer eller involvera många organisationer i komplexa sammanhang.

Nätverkstan tillfrågas om uppdrag men tar även egna initiativ till olika projekt. Genom åren har det blivit allt från utbyten med konstnärer i Georgien, arbete med filmare i Indien, dansare  i Kenya, till ofrivilliga företagare och digitaliseringens inverkan på offentligheten.

Vi har drivit stora projekt som Kulturchock, för att öka räckvidden för landets kulturtidskrifter, och Globalverkstan, en internationell kulturprojektledarutbildning för folkrörelser och NGO:er. Vi har åtagit oss utredningsuppdrag, organisationsöversyner och mycket annat.

I kolumnen till höger kan du hitta mer information om en del av de projekt vi arbetar med nu. Samt ett arkiv med genomförda och avslutade projekt.