Warning: Creating default object from empty value in /home/natvanne/subdomains/projekt.natverkstan.net/wpmu-settings.php on line 45
Globalverkstan | Nätverkstan projekt

Globalverkstan

Under åren 2004-2007 genomförde Nätverkstan ett av sina djärvaste och mest lyckade projekt: Den internationella kulturprojektledarutbildningen Globalverkstan.

Studenter från 17 länder anlände till Lagerhuset och Göteborg för att studera projektmetodik, demokrati och organisationsteori. Klassrummet blev ett laboratorium för interkulturella läroprocesser. Globaliseringen blev konkret och komplex.

År 2007 upphörde KY-myndighetens finansiering av detta globala pedagogiska demokratiexperiment. Men vi har inte gett upp hoppet om att hitta någon ny, framsynt finansiär.

Globalverkstans webbplas hittar du här.