Warning: Creating default object from empty value in /home/natvanne/subdomains/projekt.natverkstan.net/wpmu-settings.php on line 45
inQubator | Nätverkstan projekt

inQubator

inqbator
InQbator var ett pilotprojekt som ville lyfta
fram två perspektiv: Mentorskap anpassad
efter kulturutövarnas behov och situation
samt kvinnors möjligheter att ta större plats
som egenföretagare och i ledande positioner
i kulturlivet.

Projektet genomfördes mellan
juni och december 2006. Det var ett litet
projekt med tio deltagare. Resultaten är
ändå relevanta. I en tid då kultur tillskrivs
en betydande tillväxtpotential, bör de villkor
kulturutövare lever under analyseras och
specifika metoder tas fram som kan förändra
och förbättra dessa entreprenörers situation.

Läs rapporten:

InQbator.pdf