Warning: Creating default object from empty value in /home/natvanne/subdomains/projekt.natverkstan.net/wpmu-settings.php on line 45
Caucasus | Nätverkstan projekt

Nyheter taggade med Caucasus

Kulturutbyte Georgien • EKAE

Kontaktperson

Anders T Carlsson
anders.t.carlsson@natverkstan.net
073-924 924 1

Efter Sovjetunionens upplösning isolerades södra Kaukasus från omvärlden. Nätverkstan vill bidra till att bryta isoleringen genom att skapa direkta kontakter mellan konstnärer och personer som arbetar med konst och kultur.
Utifrån det kulturutbyte mellan Sverige och Georgien som byggts upp av Svenska Ambassaden i Moskva har kontakterna vidareutvecklats av Stichting Caucasus Foundation (SCF) och Caucasian Art Managers Network (CAMN) tillsammans med Nätverkstan under projektnamnet ”North-South Cultural Co-operation”.
Samarbetet inleddes år 2000 och kom efterhand att övergå i andra projekt och samarbeten. En kort översikt följer.

Drivkrafter

Vi har ömsesidiga behov av:

  • Utökat internationellt kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
  • Kartläggning av intressanta samarbetspartners och aktörer.
  • Genomförande av konkreta samarbetsprojekt för att berika eller utveckla befintliga verksamheter inom konst- och kulturområdet

Målsättning
Att skapa samarbete mellan Kaukasus och Norden för nyckelpersoner inom konst- och kultursfärerna.

Finansiering
Arbetet har finansierats av Nätverkstan som haft ett internationellt uppdrag från Västra Götalandsregionen, resor och logi har bekostats med stöd från Svenska Institutet.

Kort historik: Nätverkstans samarbete med Södra Kaukasus

2000

Juni
• Levan Khetaguri från Stichting Caucasus Foundation (SCF) besöker Göteborgs Lagerhus tillsammans med Johan Öberg, kulturattaché i Ryssland. Möte hålls med representanter från Nätverkstan, Kulturverkstan och Medieverkstäderna i Västra Götaland.

Augusti
• En delegation från Nätverkstan och Kulturverkstan deltar i en arbets- och planeringskonferens för Caucasian Art Managers Network (CAMN) i Tbilisi. Rapport: Kulturutbyte med Georgien

Oktober
• Nätverkstan genomför en kartläggning av aktörer i Göteborg som arbetat med Georgien. Samtliga bjuds in till en Georginkväll i Lagerhuset. Ca 40 personer kommer.

2001

Februari
• Expertutbyte med Azerbajdzjan koordineras från Nätverkstan och finansieras av Svenska Institutet. Sven Nilsson deltar i seminarier och workshops under rubriken ”Cultural and Regional Development” i Baku.

Mars
• Levan Khetaguri och Iuri Mgebrishvili (SCF & CAMN) besöker Göteborg och deltar i konferensen ”Konstiga företag – ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling” samt förelser på Kulturverkstan.

2002

• Nätverkstan deltog genom Anders T Carlsson vid kursen ”International Co-operation in the Arts” i Tbilisi.

• En delrapport lämnades till Västra Götalandsregionens kultursekretariat ”Georgien: konstliv och möjligheter till konstnärsutbyte, en överblick och några förslag.” Dialog om ”Artist in residence” samarbete.

Oktober
• 23-31 oktober CAMN-konferens i Tbilisi, bla för att planera en internationell kulturmässa i Tbilisi 2003. Deltagare från Sverige: Karin Dalborg – Fritt Forum, Globalverkstan & Kulturverkstan, Karin Hellqvist – Journal 2002, Ulf Sigvardson – Tidskriftsverkstaden i Väst, Anders T Carlsson – Nätverkstan.

2003

• januari- april. Nordic- Caucasian Webcompetition genomförs. Info finns på: www.natverkstan.net/webcompetition

• 3-5 juni. Baltic-Caucasus Platform Meeting. Think-tank för samarbete med Kaukasus arrangerad av UNESCO Chair for Cultural Management vid konstakademin i Vilnius. Nätverkstan medverkade tillsammans med CAMN och SCF.

• 11-16 oktober deltog Nätverkstan och Globalverkstan tillsammans med Jannike Åhlund från Göteborg Filmfestial, Vanessa Labanino från Musik i Väst och Catharina Bergil från Världskulturmuseet i den första internationella kulturmässan för Södra Kaukasus. Målet är fortsätt kunskaps- och kulturutbyte.

2004

January – Februari
• 23/1-7/2 gästade en delegation från Armenien och Georgien Göteborg och Stockholm för att delta vid Göteborg Filmfestival, knyta kontakter och planera för samarbete. Följande personer var inbjudna av Göteborg Filmfestival, Nätverkstan och Svenska Institutet:
Harutyun Khachatryan: Regissör från Armenien.
Melik Karapetyan: Kino Project, Jerevan
Gaga Chkheidze: Tbilisi International Film Festival
Wato Tsereteli: Media Art Farm, Tbilisi.
Ingrid Degraeve: Media Art Farm, Tbilisi.
Tamar Maisuradze: Centrum för studier av svenskt språk och kultur i Tbilisi.
Davit Gabunia: Översättare.
Projektet EKAE 2004 arbetas fram under besöket. Info om projektet finns här.

• 26-29/2 Levan Khetaguri, Caucaisan Art Managers Network var i Göteborg för arbetsmöten som ledamot av “Board of trustees” för Globalverkstan.

Augusti
• 24/8 Arrangeras seminariet Paradise lost? Georgia – on the crossroads between Asia and Europe.

November
• 2-9/10 Första delen av EKAE-projektet genomförs, fyra svenska konstnärer besöker Tbilisi för att möta och arbeta med tre Georgiska konstnärer. Det var utställning, performance, seminarier och happenings på Media Art Farm.

2005

Mars
• 7-13/4 Inom ramen för projektet EKAE hölls litteraturseminarier med sex författare i Tbilisi. Medverkande: Malin Lindroth, Torbjörn Elensky, Niklas Qvarnström, Aka Mortschiladze, Zaza Burchuladze och Anna Kordzaia-Samadashvili. Arrangörer var Sveriges Författarförbund, Centrum för Studier av Svenskt språk och kulturliv i Tbilsi och Nätverkstan med stöd från Svenska Institutet.

Oktober
• 4-9/10 Filmdelen av EKAE projektet ägde rum under Tbillisi Filmfestival. Jannike Åhlund och Ulf Sigvardson från Göteborg Filmfestival deltog tillsammans med regissörerna Per Carleson och Richard Hobert.

• 9-17/10 En tredagars workshop “Att skriva om mänskliga rättigheter” genomfördes av Maria Wallin och Marco Morner, redaktörer för tidskriften Socialpolitik tillsammans med 10 journalister från hela Georgien. En endagsworkshop genomfördes med 3 organisationer från det civila samhället i Georgien utifrån ett initiativ från utbildningen Globlaverkstan. Arrangemangen var ett samarbete mellan Human Rights Information and Documentation Center, Nätverkstan, Globalverkstan och Socialpolitik.

2007

• 7-8 februari besöktes Globalverkstan i Göteborg av Nino Gvedashvili och Ekaterina Kevanishvili från den georgiska organisationen: “Human Rights Information and Documentation Centre” (HRIDC) De berättade om situationen i dagens Georgien och organisationens arbete med bevakning de mänskliga rättigheterna.

• 26/9 Bakur Salakauri och Tina Mumulashvili från förlaget Bakur Publishing, översättaren Davit Gabunia och Tamuna Maisuradze från Centrum för Svenskt Språk och kultur kom på Studiebesök till Lagerhuset.

28/9 Davit Gabunia och Tamuna Maisuradze från Centrum för Svenskt Språk och kultur samtalade om de kulturutbyten som en del av Kulturverkstans globaliseringskurs.

2008

• I november lämnades en ansökan till Svenska Institutet om en fortsättning på projektet EKAE som genomfördes 2004 och 2005. Ansökan beviljades i december och omfattar fortsatt samarbete med författare, konstnärer, filmarbetare samt även med unga dramatiker och kulturtidskrifter.

2009

• 6-13 maj en delegation med 13 representanter från Sveriges kulturliv besöker Tbilisi för att möta georgiska kollegor och planera för fortsatt kulturutbyte.

Resan initierades och samordnas av Nätverkstan Kultur i Väst i Göteborg och bestod av följande deltagare: Leslie Johnson – rektor vid Valands konsthögskola, Jeff Kaller – rektor vid Stenebyskolan, Johan Öberg – Konstnärlig fakultet vid Göteborgs Universitet, Martin Engberg – författare och biträdande redaktör för Ord&Bild, Ulf Sigvardson – Göteborg International Film Festival, Lotta Lekvall och Anders T Carlsson – Nätverkstan, Carl Forsberg – Medieverkstäderna i Väst, Håkan Bravinger – författare och förläggare på Norstedts förlag, Torbjörn Elensky – författare, Styrbjörn Gustafsson – förläggare vid bokförlaget Tranan, Gustav Tegby – dramaturg vid Riksteatern, Henrik Andersson – curator på Röda Sten.

I Georgien samarbetar vi med följande organisationer: Tbilisi International Film Festival, Litteraturtidskriften Literatura, Sulakauri Publishing House, Royal District Theatre, Marjanishvili teatern, samt curatorn Wato Tsereteli. Delegationen träffade en rad författare, skådespelare, förläggare, konstnärer, filmare och andra representanter för kulturlivet och utvidgade de kontakter som redan fanns.

Målsättningen är att skapa utbytesprojekt som presenteras i Sverige med start under hösten 2009 och därefter kan fortsätta i Georgien. Utbytet finansieras av Svenska Institutet.

• 3-7 juni gästade pjäsförfattaren och översättaren Davit Gabunia och skådespelaren Davit Tavadze Teaterbiennalen i Borås för att fortsätta planera samarbetet kring scenkonst. Gustav Tegby, dramaturg på Riksteatern var värd för besöket som arrangerats i samarbete med Nätverkstan. Resorna finansierades av Svenska Institutet.

Taggar: , , , ,


Fortsatt samarbete med Georgien

Nätverkstan har samarbetat med kulturorganisationer och konstnärer från Georgien sedan 2000. Nu planeras för en fortsättning tillsammans med konstnärer, författare, filmfestivalerna samt unga dramatiker och kulturtidskriftsredaktörer.

I april hålls ett förberedande seminarium om Georgien med presentationer av några av de konstnärskap som tidigare varit del av samarbetet. I början av maj genomförs en planeringsresa till Tbilisi då konstnärerna träffas för att planera för sitt fortsatta samarbete. Det långsiktiga målet är att utveckla ett ömsesidigt utbyte och samarbete mellan kulturorganisationer och konstnärer i Sverige och Georgien.

Här finns mer information:
Konst i Georgien • EKAE
Internationellt arbete: Kaukasus EKAE

Taggar: , , ,


"Social Journalism" i Georgien

Redaktörerna för tidskriften Socialpolitik håller den 11-13 oktober en tredagars workshop i “Social Journalism”. Deltagare är 12 journalister från Georgien.

Den 14 oktober hålls en workshop med organisationer från det civila samhället i Georgien och Sverige för att reflektera och utbyta erfarenheter. Resultatet av arbetet kommer att redovisas genom en rapport och seminarier på Globalverkstan.

Initiativet till utbytet kommer från Nätverkstan, Globalverkstan och Human Rights Information and Documentation Center i Tbilsi.

Taggar: , , , , , ,


Untrue stories

Fyra svenska konstnärer besöker Tbilisi för att möta och arbeta med Georgiska konstnärer.

Det blir utställning, performance, seminarier och happenings på Media Art Farm. Öppningen sker fredagen den 5 november.

Konstnärer:
Leif Elggren
Lina Selander
Karl Larsson
Karl Holmqvist
Carl Mikael von Hauswolf
Levan Nutsubidze
Koka Ramishvili
Nikolai Lisonov
m.fl.

Curator: Marianne Zamecznik (Sverige) och Wato Tsereteli (Georgien)

Taggar: , ,


Paradise lost? Georgia

What is it like in Georgia today? Visit our seminar to get a better understanding of the current situation in a beautiful but turbulent country.

(more…)

Taggar: , , ,


The Nordic-Caucasian Web Competition 2003

The aim is to find the best Cultural Website in Caucasus, Scandinavia and the Baltic states!

A jury with professional artists, journalists, designers and web experts from Caucasus and Scandinavia will select the winner.

The result of the work of the jury will be announced on the website on April 15th 2003.

You find all information at: www.natverkstan.net/webcompetition

The project is a part of a co-operation between South Caucasus and Sweden that was established year 2000. You find more information about this here.

Webbplats: http://www.natverkstan.net/webcompetition

Taggar: , , , ,


North-South Cultural Co-operation

Nätverkstan wants to be a part of the process that breaks the isolation through creating direct contacts between organisations and individuals working with art and culture in south Caucasus and the Nordic countries. (more…)

Taggar: , ,