Warning: Creating default object from empty value in /home/natvanne/subdomains/projekt.natverkstan.net/wpmu-settings.php on line 45
förstudie | Nätverkstan projekt

Nyheter taggade med förstudie

Kulturportal i Västra Götaland

Nätverkstans förstudie kring en samlingsplats på nätet för Västra Götalandsregionens kulturinstitutioner. (more…)

Taggar: , ,


Teknikpool – ett sätt att främja konstnärligt skapande

Nätverkstan har genomfört en förstudie som föreslår att teknikpooler etableras för konstnärer och små kulturarrangörer. Förstudien visar att det finns ett stort behov av tillgång till teknik som används tillfälligt av dessa grupper.
(more…)

Taggar: , , ,


Globalverkstan • en förstudie

Globalverkstan är en utbildning som vänder sig till aktörer och personer i ansvarig ställning inom svenska och internationella NGO (Non Governmental Organisations) och rörelser. Den löper över tre terminer, där teoretiska och praktiska moment varvas.
(more…)

Taggar: , , , , , , , ,