Warning: Creating default object from empty value in /home/natvanne/subdomains/projekt.natverkstan.net/wpmu-settings.php on line 45
Konferens | Nätverkstan projekt

Nyheter taggade med Konferens

Community Art Lab

Tillsammans med konstnären Jörgen Svensson skapade vi idén om att driva ett antal Community Art Labs i små städer i Europa. Idén är att samla konstnärer, kommunala tjänstemän, studerande vid konsthögskolor, stadplanerare och annan expertis, skapa en kreativ process som kan ta sig an en stads frågor och förändringar. Nätverkstans erfarenhet från t ex Södra Älvstrandsprocessen och Jörgen Svenssons arbete med t ex konstprojektet Public Safety visar att det finns en stor potential i denna typ av processarbete. Projektet diskuteras med parter i Europa, dess främsta roll har så här långt varit som tankeexpriment och idé. Har presenteras t ex i Bryssel på en konferens anordnad av Regionkommittén.

Läs projektplanen här:  Community Art Laboratory 2009

Taggar: , , , , , , , , , , , , ,


Kultur och entreprenörskap i Östafrika

Under 2009 arbetade Nätverkstan i ett projekt om kreativa näringar i Kenya tillsammans med GoDown Art Center och Mangowalla Ventures. Projektet var en konferens i september i Nairobi om kreativ ekonomi och dess betydelse för att lyfta dessa frågor i denna kontext. Nätverkstan ledde även, tillsammans med GoDown Art Center en workshop för konstnärer i “Konsten att leva på sin konst”. Arbetet fortsätter nu tillsammans med GoDown Art Center med fler workshops, både nybörjar- och fortsättning, samt en större diskussion om utbildning inom kultur och entreprenörskap i Östafrika.


Taggar: , , , , , , , , , ,


Documentation from the conference

“On Entrepreneurship and Education in Cultural Life”

download it as pdf ->here.
or order it from:
order@natverkstan.net
for a cost of 11 euro and postal costs”.

Taggar: , , , , , ,


konferens

On Entrepeneurship and Education in Cultural Life

logo_encatc

Nätverkstan/Kulturverkstan arrangerar 31 maj och 3 juni en internationell konferens under temat – On Entrepeneurship and Education in Cultural Life. Key note speakers kommer att vara Justin O´Connor från School of Performance and Cultural Industries, University of Leeds, Venu Dhopa, South Bank Centre, London och Chris Torch, Intercult, Stockholm.

En halv dag kommer att avsättas för studiebesök hos best practicies i Västar Götalands-regionen – Film i Väst, Not Quite, Akvarellmuseet, Vara konserthus, PLAY Teaterkonst, DEM collective, Bwana Club. En dag avsätts för Open space-samtal omkring vilka kompetenser som idag krävs för att driva verksamheter inom kulturområdet.

http://encatc.natverkstan.net

Rapport: ENCATC 2007

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Paradise lost? Georgia

What is it like in Georgia today? Visit our seminar to get a better understanding of the current situation in a beautiful but turbulent country.

(more…)

Taggar: , , ,


Journal 2002

På Bok- och biblioteksmässan 19-22 september 2002 anordnades den svenska tidskriftsbiennalen för första gången samtidigt med en stor europeisk kulturtidskriftskonferens. (more…)

Taggar: , , , , , , , , ,


Konstiga företag

Hotas konstens frihet av privata pengar? Ska man kunna leva på sin lön ? även om man är kulturutövare? Hur kan näringslivet stödja kulturen? Kan konsten stödja industrin? Vad bör staten göra? (more…)

Taggar: , , , , ,


Elpub 99

Konferens för frågor om elektronisk publicering av konst och kultur. Det är en konferens som inventerar och exemplifierar problem och möjligheter kring elektronisk publicering, och som utgör startpunkt för ett fortsatt arbete med att utforma en kulturpolitisk strategi som svarar mot de förändrade förhållandena.

Webbplats var: http://www.elpub.net, som arkiv här

Taggar: , , , , ,