Warning: Creating default object from empty value in /home/natvanne/subdomains/projekt.natverkstan.net/wpmu-settings.php on line 45
konstnärer | Nätverkstan projekt

Nyheter taggade med konstnärer

Community Art Lab

Tillsammans med konstnären Jörgen Svensson skapade vi idén om att driva ett antal Community Art Labs i små städer i Europa. Idén är att samla konstnärer, kommunala tjänstemän, studerande vid konsthögskolor, stadplanerare och annan expertis, skapa en kreativ process som kan ta sig an en stads frågor och förändringar. Nätverkstans erfarenhet från t ex Södra Älvstrandsprocessen och Jörgen Svenssons arbete med t ex konstprojektet Public Safety visar att det finns en stor potential i denna typ av processarbete. Projektet diskuteras med parter i Europa, dess främsta roll har så här långt varit som tankeexpriment och idé. Har presenteras t ex i Bryssel på en konferens anordnad av Regionkommittén.

Läs projektplanen här:  Community Art Laboratory 2009

Taggar: , , , , , , , , , , , , ,


En kulturutbildning för 10-talet

Om utvecklingstendenser och utbildningsbehov inom kultursektorn

Det övergripande syftet med projektet var att undersöka kultursektorns framtida kompetens- och utbildningsbehov. Vi samtalade med ett tiotal per- soner enskilt och ytterligare ett trettiotal i grupp. De representerade olika delar av konst- och kultursektorn, deltagare på Kulturverkstan, lärare och föreläsare, ledningsgrupp, andra utbildningar, forskare, kulturdebattörer och konstnärer. Minst två från Kulturverkstans utbildningsledning del- tog i varje samtal, en av oss ledde samtalet, den andra antecknade.

Läs hela undersökningen: Kulturutbildning 10-talet

Taggar: , , , , , , , , ,


Teknikpool – ett sätt att främja konstnärligt skapande

Nätverkstan har genomfört en förstudie som föreslår att teknikpooler etableras för konstnärer och små kulturarrangörer. Förstudien visar att det finns ett stort behov av tillgång till teknik som används tillfälligt av dessa grupper.
(more…)

Taggar: , , ,


Upphovsrätt och informationsfrihet

Vad innebär den nya tekniken för upphovsrätten? Och vad betyder upphovsrätten för Internet – och för dem som använder det?
Det är frågor som redaktörer och journalister, förläggare och författare, fotografer, konstnärer, bibliotikarier, politiker, läsare … förr eller senare kommer att konfronteras med.

rub_info

I oktober 1997 bjöd Nätverkstan in ett antal kunniga och engagerade personer till ett samtal om pengar och paragrafer – och om mer än så…

Webbplats: http://www.natverkstan.net/copyright/

Taggar: , , , , , , , , , ,