Warning: Creating default object from empty value in /home/natvanne/subdomains/projekt.natverkstan.net/wpmu-settings.php on line 45
Utbildning | Nätverkstan projekt

Nyheter taggade med Utbildning

Kultur och entreprenörskap i Östafrika

Under 2009 arbetade Nätverkstan i ett projekt om kreativa näringar i Kenya tillsammans med GoDown Art Center och Mangowalla Ventures. Projektet var en konferens i september i Nairobi om kreativ ekonomi och dess betydelse för att lyfta dessa frågor i denna kontext. Nätverkstan ledde även, tillsammans med GoDown Art Center en workshop för konstnärer i “Konsten att leva på sin konst”. Arbetet fortsätter nu tillsammans med GoDown Art Center med fler workshops, både nybörjar- och fortsättning, samt en större diskussion om utbildning inom kultur och entreprenörskap i Östafrika.


Taggar: , , , , , , , , , ,


Utbildningsinsats kreativa och kulturella näringar

Nätverkstan har fått uppdrag av Västra Götalandsregionen att tillsammans med dem sätta ihop ett utbildningspaket om kulturella och kreativa näringar för affärsrådgivare och personer i affärsstödsystemet. Paketet är ett samarbete mellan flera aktörer i kulturlivet och ska pågå under 2010. Utbildningsinsatsen är ett led av Västra Götalandsregionens handlingsplan för kreativa näringar i regionen.

Taggar: , , , , ,


Creative Entrepreneurship and Education in Cultural Life • Encatc

Näterkstan är sedan flera år medlemmar i nätverket Europen Network for Cultural Administration Training Centers (Encatc). Inom detta nätverk är Nätverkstan ordförande för arbetsgruppen ”Creative Entrepreneurship and Education in Cultural Life”. Gruppen träffas vid olika tillfällen runt om i Europa, gör studiebesök och diskuterar frågor om konst, utbildning och kreativa näringar.

Läs mer om gruppens aktiviteter här.

Taggar: , , , , ,


En kulturutbildning för 10-talet

Om utvecklingstendenser och utbildningsbehov inom kultursektorn

Det övergripande syftet med projektet var att undersöka kultursektorns framtida kompetens- och utbildningsbehov. Vi samtalade med ett tiotal per- soner enskilt och ytterligare ett trettiotal i grupp. De representerade olika delar av konst- och kultursektorn, deltagare på Kulturverkstan, lärare och föreläsare, ledningsgrupp, andra utbildningar, forskare, kulturdebattörer och konstnärer. Minst två från Kulturverkstans utbildningsledning del- tog i varje samtal, en av oss ledde samtalet, den andra antecknade.

Läs hela undersökningen: Kulturutbildning 10-talet

Taggar: , , , , , , , , ,


Att leda konsten in i framtiden?

Om en idé för utveckling av ledarskap inom kulturlivet

Våren 2006 åkte vi från Nätverkstan till London för att träffa Venu Dhupa, då nytillsatt chef för att utveckla en kreativ enhet på South Bank Center. Idén var att innovativa projekt skulle utgöra motor till förändring av Londons samhälls- och kulturliv. Venu Dhupa hade även initierat en rad utbildningar riktade till konstnärer och kulturentreprenörer vid sitt arbete på National Endowment for Science, Technology and the Arts (NESTA).

Utbildningarna var nytänkande och flera av dem byggda utifrån en liknande grundinställ- ning som vi själva hade när vi startade våra utbildningar Kulturverkstan och Globalverkstan: en obändig tro på kultur- och samhällslivets kraft och betydelse för demokrati, utveckling och förnyelse. När Nätverkstan fick förfrågan om vi kunde utreda hur behoven såg ut inom ledarskap i kulturlivet i Sverige och specifikt om Cultural Leadership Award, var svaret enkelt. I och för sig inte oproblematiskt på något sätt. Cultural Leadership Award är utvecklad i en engelsk kontext och med hjälp av pengar från National Lottery. Den riktar sig till individen, ej kollektivet; till personer, ej organisationer. Samtidigt var tanken utmanande. Det finns inte många utvecklingsmöjligheter för ledarskap inom kulturlivet i Sverige. Kurser inom arbets- rätt, ekonomistyrning, fackliga förhandlingar och styrelsearbete finns det gott om. Men hur utvecklar man ledarrollen? Frågan väckte vår nyfikenhet och den, utifrån vår syn, okonven- tionella tanken med Cultural Leadership Award väckte vår lust att fördjupa oss i ämnet.

Hösten 2007 ägnade vi därmed mycken möda till att utforska ledarskap inom kulturlivet i Sverige och om Cultural Leadership Award kunde vara intressant som modell. Resultatet pre- senterades i rapporten ”Att leda konsten in i framtiden? Om en idé för utveckling av ledarskap inom kulturlivet” i mars 2008. Samtidigt fortsatte vi arbetet med att också se över hur en svensk modell av ledarskapsstipendier skulle kunna se ut. Hur skulle ett svenskt stipendieprogram arrangeras? I denna andra reviderade upplaga av rapporten har vi även lagt till resultatet av detta arbete.

Rapporten är därför indelad i två delar, varav den första handlar om ledarskapet i den svenska kultursektorn och Cultural Leadership Award, den andra om ”Ledarskapsstipendium. En modell för ledarskapsutveckling för kulturlivet i Sverige”.

Göteborg den 1 mars 2009

Rapoprten: Kulturledarskap 2009

Karin Dalborg
Lotta Lekvall

Taggar: , , , , , ,


Documentation from the conference

“On Entrepreneurship and Education in Cultural Life”

download it as pdf ->here.
or order it from:
order@natverkstan.net
for a cost of 11 euro and postal costs”.

Taggar: , , , , , ,


Nystart för Kulturverkstan

Kulturverkstan är nu öppen för sökande till kursstart augusti 2005. Senast ansökningsdag är den 1 maj.

För mer information se Kulturverkstans hemsida.

Taggar: ,


Kurs i marknadsföring för dansare

Kursen Att marknadsföra sig själv och sitt projekt är framtagen i samarbete mellan projektet Trappan, Nätverkstan och Danscentrum Väst.

Utbildningen som startar 28 februari pågår under 7 veckor och inkluderar daglig träning. Kontakta Trappan eller din handläggare på AF Kultur om du är intresserad. Sista ansökningsdag är 28 januari.

Taggar: , ,


Utbildning för konstnärer

I samarbete med Konstnärernas Kollektivverkstad gör Nätverkstan en del av kursen “Gestaltningsprocesser”.

Utbildningen skall höja konstnärers, formgivares eller konsthantverkares kompetens och kunskaper kring deltagande i offentligt förändringsarbete och materialkunskap.

Taggar: , , ,


Globalverkstan • en förstudie

Globalverkstan är en utbildning som vänder sig till aktörer och personer i ansvarig ställning inom svenska och internationella NGO (Non Governmental Organisations) och rörelser. Den löper över tre terminer, där teoretiska och praktiska moment varvas.
(more…)

Taggar: , , , , , , , ,